Na lekcjach biologii w klasach 5 – 8, poświęciliśmy czas na bardzo ważne zagadnienie związane z występowaniem i znaczeniem wody w przyrodzie. Dzięki pięknie przygotowanej przez panią Weronikę Idzikowską prezentacji poznaliśmy wszystkie zasoby wodne na ziemi. Dowiedzieliśmy się, że „TYLKO 1 % NADAJE SIĘ DO PICIA, BARDZO CENNA JEST WODA SŁODKA. JEJ ILOŚĆ NA ZIEMI JEST OGRANICZONA”. Poznaliśmy zawartość wody w narządach ciała człowieka, zwierząt i organach roślin. Każdy uczeń miał w czasie lekcji wodę, którą piliśmy, świadomi tego, jak drogocennym jest płynem. Uczniowie rozwiązywali karty pracy, tematycznie związane z wodą u roślin (kl.5), zwierząt (kl. 6), człowieka (kl.7). Wykonaliśmy zadanie przedstawiające procentową zawartość  wody w wybranych organizmach. 

Weronika Idzikowska, Jolanta Skowrońska

3 Maja – cóż to za data? Ten dzień jest wspaniałą okazją , by uzmysłowić całej społeczności szkolnej znaczenie takich słów, jak: Ojczyzna, Patriotyzm. Daje też możliwość przybliżenia kilku faktów z historii Polski, często zapomnianych przez dzieci. 

Chociaż wydarzenia te są odległe czasowo, chociaż minęło od nich kilka pokoleń Polaków, to nadal w naszej świadomości zajmują one bardzo ważne miejsce. Obowiązkiem nas wszystkich – i starszych i młodszych – jest codzienne pielęgnowanie pamięci o ludziach, którzy swoją pracą i zaangażowaniem  w tamtych trudnych historycznie czasach spowodowali, że w sercach i umysłach Polaków nigdy nie zgasła iskra wolności  i niepodległości. Efektem ich niestrudzonych wysiłków było w końcu odzyskanie przez Polskę niepodległości. To właśnie takie postawy, takie wydarzenia i tacy ludzie budują tożsamość narodową, która pozwala przetrwać każdy, nawet najtrudniejszy czas.

 W tym roku obchodzimy tę uroczystość w innych okolicznościach. Z tej okazji uczniowie edukacji wczesnoszkolnej przygotowali prace przestrzenne – Flaga Polski, za które serdecznie Dziękujemy!!

Z okazji 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja życzymy Państwu oraz Naszym Kochanym dzieciom, aby to święto umocniło poczucie tożsamości narodowej oraz dumy z bycia Polakiem. 

                

 

Aleksandra Sołecka , Monika Siwek, Magdalena Słomińska

3 maja 1791 roku przez Sejm Wielki została uchwalona konstytucja w której wielkie nadzieje pokładali Polacy. Jej celem było ratowanie Rzeczypospolitej przed upadkiem. Konstytucja wprowadziła trójpodział władzy. Znosiła liberum veto i wolną elekcję. Regulowała prawa i obowiązki obywateli oraz zasady funkcjonowania władz państwowych. Była to pierwsza w Europie a druga na świecie konstytucja. Dla upamiętnienia tego wydarzenia Święto Konstytucji 3 Maja należy do uroczyście obchodzonych polskich świąt narodowych. Z tej okazji uczniowie klasy 4b przygotowali krótki film i plakaty.   

                    

 

                                    

Katarzyna Urbaniak

Uczniowie klas szóstych na lekcjach historii poznali sytuację Rzeczypospolitej w XVIII. Dowiedzieli się, dlaczego po wielu latach świetności państwa doszło do kryzysu, a następnie rozbiorów. Wiele uwagi poświęcili reformom, które próbowali przeprowadzić patrioci na Sejmie Wielkim oraz ustawie zasadniczej uchwalonej 3 maja 1791 roku. Efektem pracy uczniów są plakaty upamiętniające Konstytucję 3 maja i refleksje na temat ważności święta narodowego ustanowionego na pamiątkę uchwalenia tej konstytucji.


“Konstytucja 3 maja była wielkim osiągnięciem narodu polskiego chcącego zachować niezależność państwową oraz zapewnić możliwość rozwoju gospodarczego  i politycznego kraju. Stała się symbolem wolności, odrodzenia narodowego i suwerenności. Łączy nas jako społeczeństwo i naród…”

 

Pomimo że dokument ten został podpisany 230 lat temu, to nadal niesie on wiele uniwersalnych przesłań i jest wzorem kompromisu między zwaśnionymi politycznymi stronami. Jej twórcy wykazali się wyobraźnią oraz długofalowym myśleniem i działaniem dla dobra kraju…”

 

“...Od 1990 roku Konstytucja 3 maja jest oficjalnym świętem państwowym w Polsce. Jest jedynym z najważniejszych świąt dla Polaków....”

 

“Myślę, że Konstytucja 3 maja jest bardzo ważna w życiu każdego Polaka. Stanowiła ona bowiem ważny krok na drodze do państwa typu nowożytnego. Konstytucja 3 maja zmobilizowała polskie elity, pokazała że mamy pomysł na państwo i potrafimy je wydobyć z bardzo trudnego położenia…”
 

“Święto Konstytucji jest jednym z najważniejszych świąt dla Polaków, zajmuje 2 miejsce zaraz po 11 listopada. Święto przypomina nam wysiłki patriotów, którzy podjęli się trudnego zadania reformy państwa chylącego się ku upadkowi. Dostarcza nam też wiele wzorów do naśladowania oraz daje przykłady zachowań patriotycznych…”

 

“Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja jest świętem narodowym, ponieważ ten ważny dokument podkreślał siłę polityczną państwa, w którym został uchwalony. Jest drugim podpisanym dokumentem na świecie a pierwszym w Europie”

Katarzyna Urbaniak
Przejdź do strony:
Uczniowie