oddział

wychowawca

sala

oddział przedszkolny

Agata Kozłowska, Joanna Nowak

123

1a

Anna Augustyniak

122

1b

Lucyna Frankowska

214

1d

Anna Minke

204

2a

Aleksandra Sołecka

216

2c

Paulina. Cięgotura

213

3a

Jagoda Dudziak Przedwojska

215

3b

Katarzyna Lis

120

3e

Monika Walkowiak

121

4a

Małgorzata Olejniczak

119

4c

Anna Wodzyńska Skotarczak

212

5b

Katarzyna Urbaniak

205

8a

Jolanta Skowrońska

206

8b

Anna Kobylańska

202

SP5

oddział

wychowawca

sala

1c

Anna Wieloch

214

2b

Monika Siwek

216

2d

Anna Fedejko

213

3c

Mirela Szymenderska Szumigaj

120

3d

Natalia Szymczak

121

4b

Angelika Loręcka

205

4d

Katarzyna Jankowska Kostrzewa

212

5a

Paulina Hącia

119

6a

Weronika Idzikowska

204

7a

Wiesława Stankiewicz

201

7b

Jolanta Bednarczyk

203

7c

Aneta Jankowska Łukomska

206

 

 

 

SP5

Poniedziałek 21 marca - dyżurują nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej (nieobnecna p. K.Lis),  j.polskiego, historii, wos, języków obcych ( nieobecna p. J. Szczodrak), religii (z wyjątkiem p. J.Wasielewskiego - dyżur we wtorek), przyrody, biologia-K. Pilarska, techniki (nieobecna p.J.Bednarczyk), oddziału przedszkolnego i świetlicy, pedagog.


Wtorek 22 marca - dyżurują nauczyciele matematyki, chemii, geografii, biologii, fizyki, informatyki, muzyki, plastyki, wychowania fizycznego ( nieobecna p. J.Bednarczyk), psycholog, p. J.Wasielewski.

 

UWAGA, prosimy o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa: maseczka, dezynfekcja rąk po wejściu, właściwa odległość od nauczyciela i innych rodziców.

SP5

Dzieci z naszej zerówki pamiętały o swoich Dziadkach. Z okazji ich święta przygotowaliśmy występ, który przedstawiliśmy dziadkom drogą online. Życząc im zdrowia, z radością wykonaliśmy dla nich piosenki, mając nadzieję, że umilą im czas i wywołają uśmiech na twarzy. To Dziadkowie dali nam korzenie i dzięki nim możemy teraz rozwijać swoje skrzydła. 

                       

Agata Kozłowska
Przejdź do strony:
Uczniowie