Spotkania z historią.

21.06.2022 r.

W tym roku szkolnym uczniowie klas IVa i IVc mieli możliwość udziału w zajęciach rozwijających zdolności z historii. W ich czasie poszerzali wiedzę o naszej małej i wielkiej Ojczyźnie. Poznawali naszą miejscowość i region, upamiętniali ważne wydarzenia i rocznice historyczne. Zdobyte wiadomości prezentowali swoim koleżankom i kolegom. Warto być z historią za pan brat!                                                                                                   

P. Hącia, K. Urbaniak
Uczniowie