Podziękowanie od opiekunek Samorządu Uczniowskiego.

23.06.2022 r.

Miłym słodkim  akcentem zakończyliśmy pracę na rzecz naszej szkoły. Wszystkim  twórczym uczniom aktywnie pracującym w Samorządzie Uczniowskim dziękujemy za kreatywność i pracowitość. Jesteśmy wdzięczne za ciekawą i owocną współpracę oraz dziecięce uśmiechy! 

Opiekunki SU Aneta Łukomska, Anna Fedejko, Paulina Cięgotura
Uczniowie