Ósmoklasiści już po egzaminie!

26.05.2022 r.

Dziś zakończył się egzamin ósmoklasisty składający się z trzech części: język polski, matematyka i język obcy nowożytny (u nas angielski i niemiecki). Pisało go 79 uczniów. Mnóstwo przygotowań, trochę stresu, wysiłek intelektualny przy wykonywaniu zadań... Spakowane arkusze przekazaliśmy do OKE. Wyniki egzaminów będą dostępne 1 lipca (zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty młodzież otrzyma 8 lipca).

SP5
Uczniowie