Międzynarodowy Dzień Frankofonii 2016

18.03.2016 r.

Święto to, obchodzone głównie we Francji i innych krajach frankofońskich, przypada na dzień 20 marca. Tego dnia w wielu krajach, w których obecny jest język francuski, organizuje się szereg ciekawych spotkań  i imprez kulturalnych, które mają ukazać jedność krajów związanych z tym językiem i ich różnorodność kulturową. Patronem tych wydarzeń jest Międzynarodowa Organizacja Frankofonii zrzeszająca  57 krajów i rządów o statusie członków oraz 20 krajów obserwatorów (w tym Polskę) położonych na pięciu kontynentach. Mapa przewidzianych wydarzeń dostępna jest na stronie http://www.20mars.francophonie.org  Natomiast w holu naszego gimnazjum na skromnej wystawie można zapoznać się z materiałami przygotowanymi przez uczniów klasy 3g na temat wybranych krajów frankofońskich. Zachęcam również do skorzystania z ciekawego programu przygotowanego przez Dom Bretanii w Poznaniu - XXVI DNI KULTURY FRANCUSKIEJ I FRANKOFONII - FRANCJA ROMÓW, które odbędą się w dniach 2-14 kwietnia 2016. Szczegóły na stronie  http://dombretanii.org.pl/wydarzenia-kulturalne/aktualny-program/dni-kultury-francuskiej-i-frankofonii

Magdalena Madajczyk-Głowacka
Uczniowie