Godziny Wychowawcze ze Światem.

24.06.2022 r.

W bieżącym roku szkolnym klasa 4a dołączyła do wyjątkowego programu Polskiej Akcji Humanitarnej - Godziny Wychowawcze ze Światem. Jest to cykl zajęć wychowawczych, które są pretekstem do dyskusji o bieżących wydarzeniach na świecie oraz wartościach, takich jak solidarność, godność ludzka czy sprawiedliwość. 
Dzięki udziałowi w tym programie uczniowie mogli kształtować postawy odpowiedzialności i otwartości na drugiego człowieka heart.

Małgorzata Olejniczak
Uczniowie