Kalendarz roku szkolnego

 

PRACA
 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022: 1 września 2021 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 24 czerwca 2022 r.

 

ODPOCZYNEK

 

Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2021 r.

Ferie zimowe: 17 - 31 stycznia 2022 r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 14 - 19 kwietnia 2022 r.

 

Dni bez zajęć dydaktycznych:

11.11 (czw.) ustawowo wolne

12.11 (pt.)

22.12 (śr.) wigilie klasowe

6.01 (czw.) ustawowo wolne

7.01 (pt.)

2.05 (pn.)

3.05 (wt.) ustawowo wolne

16.06 (czw.) ustawowo wolne 

17.06 (pt.)

 

TERMIN EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

język polski - 24 maja 2022 r.

matematyka - 25 maja 2022 r.

język obcy nowożytny - 26 maja 2022 r.

termin dodatkowy - 13, 14, 15 czerwca 2022 r.

 

TERMINY WYSTAWIANIA OCEN
 

I półrocze:  

oceny za I półrocze:

proponowane → 10 grudnia 2021 r.

uzyskane → 14 stycznia 2022 r.

RADA  KLASYFIKACYJNA: 31 stycznia 2022 r.

RADA ANALITYCZNA: 8 lutego 2022 r.

 

II półrocze:  

oceny końcoworoczne:

proponowane → do 6 maja 2022 r.

uzyskane → do 13 czerwca 2022 r.

RADA  KLASYFIKACYJNA: 20 czerwca 2022 r.

RADA  ANALITYCZNA: 24 czerwca 2022 r.

 

KLASOWE SPOTKANIA Z RODZICAMI 

 

2 września 2021 kl. 4 - 8 gr. I godz. 17.30, gr. II godz. 18.30
6 września 2021 kl.0 - 3 gr. I godz. 17.30, gr. II godz. 18.30
16 i 17 listopada 2021 
1 i 2 luty 2022
26 i 27 kwietnia 2022

2 września 2021 r. kl. 4 - 8 - gr. I godz. 17.30, gr. II godz. 18.30

6 września 2021 r. kl. 0 - 3 - gr. I godz. 17.30, gr. II godz. 18.30

16 i 17 listopada 2021 r.

1 i 2 lutego 2022 r.

26 i 27 kwietnia 2022 r.

 

Zebranie plenarne Rady Rodziców

 

 

KONSULTACJE DLA RODZICÓW

 

18 i 19 października 2021 r. godz. 18.00

13 i 14 grudnia 2021 r. godz. 18.00

21 i 22 marca 2022 r. godz. 18.00

9 i 10 maja 2022 r. godz. 18.00

 

  • pierwszego dnia: dyżurują nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, j.polskiego, historii, wos, języków obcych, religii, przyrody, plastyki, muzyki, techniki, oddziału przedszkolnego i świetlicy.
  • drugiego dnia: dyżurują nauczyciele matematyki, fizyki, chemii, geografii, biologii, informatyki, wychowania fizycznego.

 

                           

 

 

 
 
Uczniowie
Uczniowie