Przejdź do strony:

Dnia 17 maja 2019 roku odbyła się w naszej Szkole Podstawowej nr 5 w Luboniu uroczystość nadania jej imienia świętego Jana Pawła II. Kandydaturę Papieża Polaka  wyłoniono w referendum przeprowadzonym w zeszłym roku szkolnym wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły – ponad 82% z nich było za wyborem Jana Pawła II. Na uroczystość przybyło wielu zaproszonych Gości – Pani Burmistrz Małgorzata Machalska, zastępca Burmistrza Pan Mateusz Mikołajczak, Przewodnicząca Rady Miasta Lubonia pani Teresa Zygmanowska, P.Romualda Suchowiak Kierowniki Wydziału Oświaty UM, przedstawicielki Kuratorium Oświaty w Poznaniu: Pani Anetta Szurkowska i Pani Agata Herda, Pani Agnieszka Begier (dyrektor Biblioteki Miejskiej w Luboniu), Pani Irena Skrzypczak, Pan Zbigniew Jankowski, Pan Michał Kosiński, Pan Andrzej Okupniak, przedstawiciele Prezydium Rady Rodziców: Pani Monika Stróżyńska, Pani Katarzyna Jurewicz, Pan Artur Woźniak, Ks. Bernard Cegła (proboszcz parafii pw. św. Barbary), Rafał Nowak (nasz dawny katecheta, teraz proboszcz parafii w Czapurach), Proboszcz pobliskiej parafii pod wezwaniem św. Barbary ks. Bernard Cegła, Dyrekcja, Nauczyciele i cała społeczność szkolna.
Na początku uroczystości Ala Nowicka i Jakub Buczkowski z klasy 3d gimnazjum przedstawili Gości oraz powitali wszystkich obecnych na hali. Następnie wszyscy odśpiewali "Mazurek Dąbrowskiego", a potem głos zabrała Pani Dyrektor Jolanta Walczak, która w pięknych słowach przypomniała wartości, które reprezentował Jan Paweł II i które powinny stać się wzorem do naśladowania dla innych. Przemówienie wygłosiła również Pani Burmistrz Małgorzata Machalska oraz przedstawicielka Kuratorium Pani Anetta Szurkowska. Pani Teresa Zygmanowska odczytała uchwałę Rady Miasta i jej uzasadnienie,  nadającą Szkole Podstawowej nr 5 w Luboniu imię Jana Pawła II. Wzruszającym momentem było odśpiewanie dwóch hymnów – najpierw chórek dziewcząt z klasy 3 g gimnazjum zaśpiewał po raz ostatni hymn gimnazjalny, do którego tekst napisała była polonistka, Pani Janina Lewandowska, a muzykę skomponowała Pani Dorota Mucha. Następnie chór złożony z uczniów klasy 0 i klas 1 odśpiewał nowy hymn szkoły, do którego słowa i muzykę napisała Pani Anna Augustyniak. Nowy sztandar poświęcił ks. kanonik Bernard Cegła. Uczniowie klasy 5c złożyli kwiaty pod pamiątkową tablicą w holu szkoły,  poświęconą Ojcu Świętemu. Maja Usak, Marysia Stachowiak, Oliwier Chasiński i Kuba Skienkiewicz z klasy 3f  klas przedstawili dokonania Jana Pawła II. Na altówce przepięknie zagrała Zuzia Kowalewska 5a. Następnie w programie artystycznym, przygotowanym przez uczniów klasy 5c (Ola Ziółkowska, Basia Zalewska, Zuzia Wojewódzka, Julia Cierniak, Maciej Banachowicz, Oliwier Kapuściński) i Panią Małgorzatę Wagner, został przypomniany życiorys Papieża, wiersze i ciekawostki związane z Jego osobą. Słowa uczniów przerywane były prezentacjami różnych momentów z życia Ojca Świętego – m.in. wyboru na stanowisko papieża, Jego pogrzebu oraz wypowiedzi zaczerpniętych z wygłoszonych niegdyś kazań. Chór pod dyrekcją Pani Doroty Muchy odśpiewał dwie pieśni – „Lolek” i „Abba Ojcze”. Na gitarze akompaniował Pan Patryk Dondajewski. Piękne dekoracje wykonali Pani Katarzyna Pilarska i Pan Sławomir Wojciak, a nawiązywały one do pasji Ojca Świętego – górskich wędrówek, narciarstwa, spływów kajakowych i piłkarstwa w latach dzieciństwa. Po zakończeniu uroczystości wszyscy mogli obejrzeć wystawę zdjęć, plakatów i rysunków uczniów, przeczytać cytaty z wypowiedzi Papieża, które zawisły na drzwiach sal, jednak najcenniejsze pamiątki znalazły się w gablotach w holu szkoły – buty kardynała Karola Wojtyły, które miał na sobie podczas pamiętnego konklawe w Rzymie, z którego już nie wrócił do kraju, Jego biret kardynalski, piuskę, koloratkę, chusteczkę i inne wartościowe  przedmioty, które Pan Sławomir Wojciak, nauczyciel religii w naszej szkole, pozyskał dzięki uprzejmości Sióstr Służebniczek z Lubonia, które są ich właścicielkami. Doniosłość uroczystości podkreśliły galowe stroje uczniów, ozdobione biało-żółtymi kotylionami, gdyż te kolory oznaczają barwy papieskie. Na holu wyeksponowaliśmy także prace uczniów poświęcone naszemu Patronowi (koordynatorki konkursu plastycznego: Pani Katarzyna Ratajczak i Pani Dorota Mucha).
Bardzo dziękujemy Dyrekcji Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie za wypożyczenie gablot. 

Małgorzata Wagner

8 maja klasy 5b i 5c pod opieką p. Anny Kobylańskiej, p. Klaudii Ochowiak i p. Angeliki Zimowskiej wyruszyły na trzydniową wycieczkę do Warszawy. Zaczęliśmy od zwiedzania Starego Miasta, gdzie zobaczyliśmy między innymi Plac Zamkowy z Kolumną Zygmunta, Zamek Królewski czy pomnik Syrenki. Sprawdziliśmy, gdzie mieszka Pan Prezydent, a następnie przeszliśmy poznać historię Grobu Nieznanego Żołnierza. A jaka spotkała nas tam niespodzianka! Pan Premier Mateusz Morawiecki składał właśnie kwiaty z okazji rocznicy zakończenia II wojny światowej. Udało nam się z nim porozmawiać, a nawet zrobić zdjęcie! Podobno byliśmy też w telewizji:) Ostatnim punktem pierwszego dnia był Pałac Kultury i Nauki - z tarasu widokowego można było dostrzec naprawdę sporo ciekawych budynków. Po wszystkich atrakcjach mogliśmy w końcu zakwaterować się w odległym o 50km Teresinie. W czwartek już od rana gimnastykowaliśmy nasze mózgi w Centrum Nauki Kopernik, gdzie mogliśmy sprawdzić, jak funkcjonuje świat wokół nas. Odnaleźliśmy też ciszę i spokój w centrum stolicy - w ogrodach na dachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Zatrzymaliśmy się na chwilę w przepięknych Łazienkach Królewskich, gdzie znów mogliśmy odetchnąć świeżym powietrzem. Ostatni dzień naszej wycieczki rozpoczęliśmy w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, które przybliżyło nam temat w bardzo nowoczesny sposób. Następnie pojechaliśmy do Wilanowa, gdzie znajduje się pałac, w którym mieszkał król Jan III Sobieski wraz z rodziną. Po krótkim zwiedzaniu podzieliliśmy się na dwie grupy. Jedna z nich podziwiała złoto-niebieski kafelki, które można dostrzec w pałacu i sama spróbowała takie zaprojektować i wykonać. Przy okazji zrobiliśmy sobie pamiątkę. Pozostali mieli okazję obejrzeć stroje nawiązujące do czasów świetności pałacu. Niestety wszystko co dobre szybko się kończy, więc trzeba było wracać do domu. Wyjazd należy zaliczyć do bardzo udanych, a kto nie wierzy - może zobaczyć zdjęcia! 

Klaudia Ochowiak

8 maja odbyły się eliminacje szkolne do kolejnego Lubońskiego Dyktanda. Organizatorką i autorką tekstu była p.Anna  Wodzyńska-Skotarczak. W etapie szkolnym najlepsi byli: Józefina Paszko 8e, Alicja Nowicka 3d, Aleksandra Manikowska 3c, Paulina Jakimińska 3d i Wojciech Dudziński 8a. Gratulujemy!  
Finał, czyli Lubońskie Dyktando "Złote Pióra" 2019 już 30 maja o godzinie 17.30. 

                      

Jolanta Walczak

W dniach 8-10.05 uczniowie klas 7a i 7b przebywali na zielonej szkole w Folwarku Konnym Hermanów pod opieką pań: A. Czerwińskiej, P. Hąci, K. Jankowskiej-Kostrzewy, K. Urbaniak. W czasie trzydniowego pobytu siódmoklasiści zdobywali wiedzę na temat ekologii, ichtiologii, ornitologii, poznawali także zwyczaje zwierząt zamieszkujących teren gospodarstwa. Był czas na wspólne przejażdżki konne, kursy bryczką, leśne podchody, basen, ognisko. Integracji sprzyjały także gry i zabawy ruchowe. Na zajęciach z garncarstwa ujawniły się talenty naszych uczniów, a fani muzyki zaciekawieni zwiedzali Spichlerz Polskiego Rocka w Jarocinie. To był bardzo aktywny czas, który sprzyjał nawiązywaniu relacji i poznawaniu się poza szkolnymi murami. 

Paulina Hącia
Przejdź do strony:
Uczniowie