Nasi uczniowie odnieśli sukces w Miejskim Konkursie Ekologicznym, który przebiegał pod hasłem "Wodny świat Ziemi". Jego celem było motywowanie młodzieży szkolnej do wzbogacania wiedzy i działań na rzecz ochrony środowiska oraz uwrażliwianie na piękno przyrody. Najpierw uczniowie sprawdzali swą wiedzę w etapie szkolnym. Następnie rywalizowali w finale, który odbył się w Gimnazjum nr 1 w Luboniu. Składał się z dwóch niezależnych części: ekologicznej i plastycznej. Okazało się, że  wiadomości i świadomość ekologiczna naszych gimnazjalistów zasługują na szóstkę! Karolina Tórz (3f) zdobyła pierwsze, a Karolina Paszek (3f) - trzecie miejsce. Karolina Tórz wykonała prezentację multimedialną na temat: ”Hydroidea- człowiek a zasoby wodne Ziemi”, natomiast Karolina Paszek - na temat: ”Ochrona terenów wodonośnych”. Oceniano treść, własne ujęcie tematu, wkład pracy i pomysłowość w wykonaniu. Przypominam, że dziewczyny wcześniej przygotowały świetną debatę poświęconą recyklingowi. Obie są ekspertkami w dziedzinie ekologii. Ich zwycięstwo w konkursie było w pełni zasłużone. Za swoje prace konkursowe otrzymały nagrody (słuchawki) i upominki( książki o tematyce przyrodniczej) od organizatorów i sponsorów konkursu ( UM w Luboniu, Stowarzyszenia „Luboń dla Środowiska”). Wręczenie nagród odbyło się 28 maja 2013 r. Uczestniczyli w nim: p. Irena Skrzypczak (radna powiatowa), p. Wanda Suleja- Kot (radna), p. Marek Samulczyk (przewodniczący Rady Miasta), p. Jan Błaszczak (PTTK) oraz p. Urban (dyrektor Kom - Lubu). Prace plastyczne na temat: „Nie znikaj- bioróżnorodność i specyfika zbiorników wodnych Lubonia” na konkurs oddały: Iza Stawicka (3f), Dagmara Czajka (3d), Ola Kowańska (1f) - dziewczyny otrzymały drobne upominki za udział w konkursie. Serdeczne gratulacje dla trzecioklasistek oraz dla ich nauczycielek - p. Joanny Taberskiej oraz p. Lidii Potockiej-Kaczmarek.

Jolanta Walczak

W ostatnim czasie w bibliotece działo się wiele. Rozstrzygnięty został konkurs literacki  „Pies, kot i …”, w którym nagrodzeni zostali: Amanda Magdziak z klasy 1d za opowiadanie o kocie pt. „Niezwykła podróż Wixi”, Damian Grześ z klasy 2 a za wiersz o rybach i Krzysztof Mikołajczak z klasy 2d za bardzo trafne ujęcie w swym utworze istoty psiego życia. Dwaj wymienieni wyżej uczniowie bardzo często biorą udział w konkursach literackich organizowanych przez szkolną bibliotekę. Obaj próbowali swych sił w konkursie „Jan Paweł II w mojej twórczości”, uzyskując ex aequo II miejsce. I miejsce w tym konkursie otrzymała za dwa utwory o naszym Patronie Joanna Spychała z klasy 2d. Gratulujemy i mamy nadzieję, że książkowe nagrody trafiły w Wasze gusta. "Konkurs gwary poznańskiej" pokazał, że wyrazy "pyry", "korbol" w naszym regionie są nadal znane, ale przy "redyskach", "kuszce", "kabotku", "dyrdoku", "drzuzgowkach" i "wasce" pojawiają się już problemy. Młode pokolenie coraz mniej zna wyrazy z gwary poznańskiej, ale wystarczyły  koszyk z losami-karteczkami, na których zapisane były wyrażenia gwarowe i koszyk z nagrodami - pysznymi owocowymi lizakami, żeby konkurs wzbudził wielkie zainteresowanie wśród młodzieży. Uczniowie klas I, II i III pilnie szukali w „Słowniku  gwary miejskiej Poznania” i ”Słowniku gwary poznańskiej” znaczenia dziwnie brzmiących dla nich słów. Konkurs odbył się w poniedziałek 28 maja, ale cieszył się takim powodzeniem, że powtórzyłyśmy go następnego dnia.

Katarzyna Urbaniak i Katarzyna Jóźwiak

W sobotę 25 maja uczniowie i nauczyciele wychowania fizycznego stawili się na poznańskiej Malcie, aby wziąć udział w IV edycji zawodów "Smocze łodzie". Mimo deszczowej pogody brało w nich udział aż 360 zawodników: 180 ze szkół podstawowych i 180 z gimnazjów. Gimnazjum nr 2 w Luboniu wystawiło trzy dziesięcioosobowe osady. Każdą kierował nauczyciel, który pełnił funkcję bębniarza (wystukiwał rytm - tempo wiosłowania). W zespole p. Hanny Krężelewskiej były wyłącznie dziewczyny, p. Zofia Stolaś kierowała osadą składającą się z jednej dziewczyny i dziewięciu chłopców, natomiast team p. Marcina Zabłockiego tworzyli wyłącznie chłopacy. Nikt nie oszczędzał sił, dlatego wyniki były doskonałe. Męska osada zajęła pierwsze miejsce, natomiast pozostałym zabrakło zaledwie kilku centymetrów! Serdecznie dziękujemy uczniom i wuefistom za godne reprezentowanie naszej szkoły.

http://rtk.poznan.pl/wideo/aktualnosci.html

 
 
 

 

Michał Garstkiewicz

Uczniowie klasy 3 d wykorzystali na lekcji języka niemieckiego wiadomości zdobyte podczas realizacji projektu „Comenius”. Bardzo ważną jego częścią okazała się tematyka związana z ochroną naszego środowiska. Tradycją stało się m.in. sadzenie drzew w każdym odwiedzanym przez młodzież kraju. Teraz rozmawialiśmy po niemiecku o ekologii. Czytaliśmy także teksty związane projektem. Postanowiliśmy wykonać plakat, na którym zostały umieszczone wyniki przeprowadzonej ankiety. Pytania związane były z oszczędzaniem wody, prądu oraz udziałem w akcjach ekologicznych. Nie zabrakło tam też krótkiego opisu „Comeniusa” oraz tego, co można robić dla środowiska. Te lekcje były bardzo ciekawe. Poszerzyliśmy swoje możliwości językowe i zdobyliśmy cenne wskazówki o ekologicznym życiu. Mamy nadzieję, że przez swoje działania chociaż trochę ratujemy naszą planetę.

Dagmara Czajka i Kinga Kaczmarek
Uczniowie