Przejdź do strony:

W szkolnym ogrodzie już kolejny raz zakwitły żółte krokusy, zasadzone przez uczniów jesienią. Kwiaty te upamiętniają dzieci, ofiary Holokaustu. Działania te są prowadzone w ramach projektu "Krokus" realizowanego we współpracy z Muzeum Galicja z Krakowa. 

Paulina Hącia

W naszej świetlicy już na dobre zagościła wiosna. Cała sala wypełniła się kolorowymi kwiatami i motylami. Nawet odwiedził nas bocian! Każdego dnia dzieci chętnie wykonują kolorowe prace plastyczne, dzięki czemu nasza sala jest z każdym dniem piękniejsza. heart

Paulina Kostrzewska

Mieliśmy zaszczyt gościć w klasie 6a doktorantów: p.Joannę Radzioch i p.Macieja Górnego, którzy współtworzą akcję wolontariatu  #ZmalujmyCosDobrego pod patronatem Koła Naukowego Polityki  Ekonomicznej i Społecznej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest to  pomoc charytatywna dla osiemnastolatka Jakuba Czecholińskiego cierpiącego na dziecięce porażenie mózgowe Na lekcji wychowawczej w dniu 28.02.2019 doktoranci rozmawiali  z uczniami na temat problemu wykluczenia społecznego oraz przedyskutowali formy pomocy Jakubowi, w które mogliby zaangażować się wychowankowie SP5 w Luboniu. Uczniowie klasy 6a zachęceni do działania zorganizowali w dniu 4 kwietnia kiermasz, na którym zaoferowali darczyńcom własnoręcznie namalowane obrazy. Zebrane fundusze w kwocie 750 złotych przekazali na rzecz akcji charytatywnej UAM Kubie i jego mamie pani Urszuli bardzo pomoże nowy wózek inwalidzki i podnośnik do wanny, dlatego liczy się każda złotówka. W planach organizatorów akcji jest koncert charytatywny, z którego dochód przeznaczony będzie na sprzęt dla Kuby. W koncercie mogą wziąć udział uczniowie z rodzicami. Odbędzie się on w Auli UAM w dniu 12 kwietnia o godzinie 18. 

Małgorzata Szymankiewicz

Z tej okazji   ogłaszamy  konkursy: 

1.Konkurs: zapamiętanie jak największej liczby cyfr rozwinięcia liczby Pi.  Rekord szkoły ustanowił w 2017r. Natan Winczewski, który zapamiętał 339 cyfr rozwinięcia liczby Pi. Czekamy na kolejne rekordy.
2.Konkurs: na "Mistrza tabliczki mnożenia". Konkurs polega, na uzyskaniu jak największej liczby prawidłowych odpowiedzi w wyznaczonym czasie. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych: klasy IV –VI oraz VII-VIII, III gimnazjum
3.Konkurs: wykonanie plakatu „Matematyka jest wszędzie”. Plakaty wykonane techniką dowolną ukazujące zastosowanie matematyki w naszym otoczeniu, należy składać u nauczycieli matematyki do 8 marca. Komisja konkursowa oceni wartość metodyczną plakatu (wartość treści, dobranych przykładów, myśl przewodnią, gramatykę i pisownię) oraz oryginalność pomysłów.
4.Konkurs układania kostek Happy. Zespoły, składające się z 3 uczniów zgłaszają chęć wzięcia udziału u swoich nauczycieli matematyki.
5.W dniach poprzedzających Święto Liczby Pi odbędą się potyczki klasowe.
Wszystkich uczniów zachęcamy do udziału. Główną nagrodą w konkursach indywidualnych  jest Pizza sponsorowana przez House Pizza przy ul. Poniatowskiego 66a w Luboniu. ZAPRASZAMY !!!! 

Małgorzata Zgoła
Przejdź do strony:
Uczniowie