Przejdź do strony:

 

KLASA

GODZINA

gr.1

GODZINA

gr.2

GODZINA

gr.3

MIEJSCE

pogoda/deszcz

„0”

12.45

13.00

 

boisko / 123

1 A

14.00

14.15

 

boisko /215

1 B

10.30

10.45

 

boisko /120

1 C

14.45

15.00

 

boisko / 120

1 D

11.15

11.30

 

boisko / 121

1 E

15.30

15.45

 

boisko / 121

2 A

12.00

12.15

 

boisko / 122

2 B

13.30

 

 

boisko / 214

2 C

17.00

 

 

boisko / 214

2 D

16.15

16.30

 

boisko / 122

3 A

17.30

18.00

 

boisko / 215

3 B

17.30

18.00

 

boisko / 216

4 A

10.30

 

 

boisko / 119

5 A

12.45

13.00

 

boisko / 204

5 B

12.00

12.15

 

boisko / 203

5 C

13.30

13.45

 

boisko / 201

6 A

14.15

14.30

14.45

boisko / 206

6 B

15.15

15.30

15.45

boisko / 212

6 C

11.15

11.30

 

boisko / 202

7 A

16.15

16.30

16.45

boisko / 213

8 A

8.00

 

 

boisko / hol

8 B

9.15

 

 

boisko / hol

 

Klasy 4 – 7 wchodzą do na boisko /do szkoły od strony boisk sportowych

Klasy 0 – 3 oraz klasy 8 wchodzą do szkoły głównym wejściem 

                  

SP5

W roku szkolnym 2019-2020 oddział przedszkolny w naszej szkole wziął udział w projekcie "Las, dwa, trzy - matematyczne przygody wśród przyrody". Dzieci poznawały świat matematyki poprzez obcowanie z przyrodą, prowadziły obserwacje przyrodnicze, pracowały na materiałach naturalnych. Najmłodsi z pasją i zaangażowaniem realizowali zadania. Projekt ten oprócz walorów edukacyjnych związanych z przyrodą i matematyką uwrażliwiał dzieci na potrzebę dbania o przyrodę w najbliższym otoczeniu. Udział w projekcie był czasem pogłębiania wiedzy, rozbudzania dziecięcej ciekawości oraz fantastycznej zabawy. 

Agata Kozłowska

Dziś rozpoczął się egzamin ósmoklasistów. W dniach 16-18 czerwca uczniowie będą odpowiadali na pytania i rozwiązywali zadania z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego. TRZYMAMY MOCNO KCIUKI! 

Jolanta Walczak

I. Informacje ogólne:

1.  Od 8.06.2020 biblioteka szkolna rozpoczyna przyjmowanie zwrotów podręczników dotacyjnych.

 2.  Oddawać podręczniki mogą tylko osoby zdrowe, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną.                                        

 3. Osoby oddające podręczniki zobowiązane są do zachowania dystansu społecznego w przypadku utworzenia się kolejki oddających.   

 4.  Informacja o zasadach oddawania podręczników zostanie podana na stronie szkoły, a także przez e-dziennik rodzicom klas 1-8 oraz uczniom klas 4-8.    

  5.  Zwrot podręczników odbywać się będzie w wyznaczonych terminach.

 
II. Organizacja zwrotu - terminy:


KLASY 1- 3

Termin zwrotu: w godzinach 8.00 - 18.00:

klasy I - 8 czerwca 2020 poniedziałek                                                               

klasy II - 9 czerwca 2020 wtorek                                                                        

klasy III - 10 czerwca 2020 środa    

12 czerwca 2020  piątek - termin dodatkowy dla klas 1-3


KOMPLET podręczników do oddania:

KLASY 1- 3  - 3 sztuki:  podręcznik polonistyczno-społeczny cz.2  “Oto ja”, podręcznik matematyczno-społeczny cz.2  “Oto ja”, j. angielski: New English Adventure                                            
   

KLASY 4 - 8  

Termin zwrotu -  wspólny termin: 15 – 19 czerwca 2020:  

poniedziałek 15.06. i piątek  19.06.   w godzinach  8.00 -  18.00; 

wtorek 16.06.  środa 17.06.  czwartek  18.06. w godzinach 12.30  - 18.00  ze względu na odbywające się egzaminy klas 8. 

 

22 czerwca  termin dodatkowy  dla klas 4,5,6,7,8.
 

KOMPLET podręczników do oddania:

klasa 4 – 6 sztuk: j. polski, j. angielski . matem, przyroda, historia, muzyka

klasa 5 – 6 sztuk: : j. polski, j. angielski . matem, , historia, biologia, geografia

klasa 6 – 6 sztuk: : j. polski, j. angielski . matem,  historia, biologia, geografia

klasa 7 – 10 sztuk: j. polski, j. angielski, j. niemiecki, matem,  historia, biologia, geografia, fizyka, chemia, informatyka

klasa 8 –  10 sztuk: j. polski, j. angielski, j. niemiecki, matem,  historia, wos, biologia, geografia, fizyka, chemia

 

III. Zadania rodzica lub ucznia oddającego podręczniki:
 

1. Zwrotu podręczników klas 1,2,3 dokonuje rodzic; klas 4,5,6,7,8 - uczeń lub rodzic.   

2. Miejscem przyjmowania podręczników będzie przeszklony łącznik między szkołą a halą sportową.  

 3. Każdy oddający podręczniki zobowiązany jest być w rękawiczkach i maseczce. 

 4. Oddawany KOMPLET podręczników powinien być  spakowany do reklamówki razem z kartką z imieniem, nazwiskiem, klasą.  Ćwiczeń  NIE oddajemy.

 5. Rodzic lub uczeń zobowiązany jest do usunięcia foliowych okładek, wymazania ewentualnych zapisów ołówkiem, wklejenia luźnych kartek.

  6. Rodzic lub uczeń przekazuje reklamówkę z podręcznikami bibliotekarzowi.           (w drzwiach łącznika ustawiony będzie stół oddzielający oddającego od bibliotekarza) 

7. Przy oddawaniu bibliotekarz poświadcza zwrot na liście odbioru podręczników.

 8. Podręczniki pozostaną w miejscu wyznaczonym i po trzech dobach będą odpisane z konta ucznia. Bibliotekarze dokonają  oceny stanu zwróconych podręczników.

9. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia rodzic zobowiązany jest do zakupu nowego     egzemplarza, o czym zostanie poinformowany przez e-dziennik lub telefonicznie.

   10.  W przypadku nieoddania podręczników w terminie bibliotekarze zastrzegają sobie prawo kontaktu z rodzicem i uczniem drogą mailową, przez wychowawcę lub telefonicznie.

   11.  W przypadku pytań, wątpliwości, ustaleń rodzic lub uczeń  może  kontaktować się  przez e-dziennik  z bibliotekarzem – Katarzyną Wilińską - Jóźwiak.

  12. W wyjątkowych sytuacjach rodzic lub uczeń może oddać podręczniki w późniejszym terminie po uprzednim skontaktowaniu się z bibliotekarzem.

  13. Oddawanie książek i lektur wypożyczonych z biblioteki odbywać się będzie na wcześniejszej zasadzie, czyli przez pojemnik wystawiony w przedsionku szkoły.

 

IV. Zadania bibliotekarza:

 

1. Bibliotekarz przy odbiorze podręczników wyposażony jest w rękawiczki i maseczkę (przyłbicę).

 

2. W przeszklonym łączniku przebywa tylko bibliotekarz.

 

3. Przed rozpoczęciem pracy i w trakcie dezynfekuje regularnie ręce i blat stołu oddzielającego go od oddającego.

 

4. Bibliotekarz przyjmuje reklamówkę z podręcznikami od rodzica lub ucznia, odkłada w wyznaczone miejsce.

 

5. Bibliotekarz poświadcza zwrot na liście odbioru podręczników.

 

6. Po upływie trzeciej doby segreguje podręczniki, odnotowuje zwrot poszczególnych egzemplarzy na listach klasowych.

 

7. W przypadku nieoddania przez ucznia wszystkich podręczników lub stwierdzenia zniszczenia kwalifikującego do odkupienia danego egzemplarza kontaktuje się z rodzicem drogą mailową przez e-dziennik, przez wychowawcę lub telefonicznie.

 

Katarzyna Wilińska-Jóźwiak
Przejdź do strony:
Uczniowie