Przejdź do strony:

UWAGA!

O
d 16.03.2020r do odwołania sekretariat Szkoły Podstawowej nr 5 w Luboniu będzie czynny od godziny 9.00 do 12.00.
 

Równocześnie prosimy,  aby wszyscy Rodzice, Opiekunowie i Goście ograniczyli wizyty w Szkole. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego 061 893 23 16, przez e-dziennik
oraz mailowego sekretariat@sp5.lubon.pl 

 

                    

 

 

 

Jolanta Walczak

W celu zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 w Szkołe Podstawowej  nr 5 w Luboniu nastąpi zawieszenie zajęć dydaktyczno- wychowaczych.

  • W dniach 12-13 marca 2020 r. będą zapewnione zajęcia opiekuńcze (w godzinach pracy świetlicy).
  • W dniach 16 - 25 marca zostają zawieszone wszystkie zajęcia. 

 Sekretariat szkoły będzie czynny codziennie w godzinach 9.00 - 15.00

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego oraz do klas 1 odbywa się według harmonogramu.


 

Prosimy o zapoznanie się z KOMUNIKATEM BURMISTRZA MIASTA LUBOŃ Z DNIA 11 MARCA 2020 ROKU
 

http://lubon.pl/contents/content/15/2814

Jolanta Walczak

                                                                                                                   
Szanowni Państwo,
 

jako Burmistrz Miasta Luboń w efekcie spotkań, w których uczestniczyli dyrektorzy lubońskich placówek oświatowych i pozostałych jednostek miejskich oraz Zespołu Zarządzania Kryzysowego, nie rekomenduję na dzień 10.03.2020 r. zamknięcia placówek oświatowych w Luboniu.

Jednocześnie wprowadza się zaostrzone środki bezpieczeństwa polegające na:

1. Kategorycznym zakazie przyprowadzania dzieci chorych do szkół, przedszkoli i żłobków.

2. Rodzic/Opiekun dziecka przyprowadzonego do placówki oświatowej z objawami chorobowymi zobowiązany będzie do natychmiastowego odbioru dziecka.  

3. Prosimy Rodziców o rozważenie możliwości pozostawienia dzieci zdrowych w domu.

4. Odwołuje się wszystkie zajęcia dodatkowe w szkołach, a także wycieczki.

5. Zabrania się przychodzenia do placówek oświatowych chorym nauczycielom i pracownikom.

6. Zabrania się wstępu Rodzicom i Opiekunom do placówki oświatowej.  

7. Obowiązują wprowadzone wcześniej w placówkach oświatowych zasady przestrzegania higieny.


Jednocześnie informuję, że Wojewoda Wielkopolski, Starosta Poznański oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny również nie rekomendują zamknięcia placówek oświatowych.

Rodziców proszę o przygotowanie się na decyzję o ewentualnym zamknięcu placówki oświatowej i opiekuńczej.

Przypominam nr infolinii NFZ dot. postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem 800 190 590.

 

Małgorzata Machalska
Burmistrz Miasta Luboń

 

SP5

Pracę plastyczne, twórcze i zabawy manualne najbardziej wzbogacają osobowość dziecka; rozwój wyobraźni,  zdolności manualnych, możliwość wyładowania emocji a to wszystko dzięki sztuce. Oto kilka prac klas 1b i 1c. 

Katarzyna Lis
Przejdź do strony:
Uczniowie