Przejdź do strony:

1. Każdy uczeń Szkoły Podstawowej nr 5 w Luboniu ma możliwość uczestniczenia w lekcjach zdalnych. W klasach 4-8 wykorzystujemy do tego przede wszystkim aplikację Classroom. Klasy 1-3 pracują głównie w domenie sp5-lubon.pl  .
 

2. Nauczyciel dostosowuje tematykę zajęć, materiały dydaktyczne i zadania do podstawy programowej z danego przedmiotu oraz indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów.
 

3. Lekcja trwa 45 minut i rozpoczyna się o godzinie wskazanej w zmodyfikowanym planie lekcji. Prosimy o punktualność!
Uwaga, nauczyciel może dostosować czas przeprowadzania lekcji do potrzeb i możliwości dzieci oraz rodziców  (informuje wtedy wcześniej o zmianie godziny).
 

4. Lekcja może odbywać się przy wykorzystaniu narzędzia Google Hangouts do przeprowadzania rozmów wideo. 
Zachęcamy wszystkich uczniów do skorzystania z takich spotkań online. Jeśli jednak dziecko nie może wziąć w nich udziału, pracuje w oparciu o materiał umieszczony w Classroomie. Jeżeli w czasie lekcji wystąpi problem ze sprzętem lub połączeniem internetowym, uczeń powinien kontynuować pracę w aplikacji. 
 

5.  Zawsze przed lekcją nauczyciel udostępnia uczniom materiały oraz - w przypadku połączeń wideo - przesyła link z zaproszeniem.
 

6. Każdy uczeń i rodzic mają możliwość odbycia dodatkowych konsultacji online z nauczycielem prowadzącym (terminy oraz liczba godzin w tabeli poniżej).
 

7. Podczas zajęć online należy zachowywać się zgodnie z zasadami pracy na lekcji oraz zasadami kultury osobistej.

1) Przebiegiem zajęć kieruje nauczyciel. Uczniowie mają wyłączone mikrofony; wyłącznie nauczyciel może udzielać głosu bądź wyciszać.

2) Uczniowie mogą zadawać pytania na czacie. W odpowiednim momencie nauczyciel udzieli im głosu.

3) Uczniowie nie obrażają słownie ani wpisami innych uczestników lekcji.

4) Podczas zajęć online stanowczo zakazane jest nagrywanie oraz wykonywanie zdjęć. Dopuszczanie się tych czynów jest łamaniem prawa i będzie surowo karane.
 

8. Zachowanie ucznia podczas lekcji online może być oceniane. Nauczyciel ma prawo przyznać mu punkty dodatnie lub ujemne -zgodnie z zasadami oceniania zachowania. 

                    

 

Jolanta Walczak

W związku z zaistniałą sytuacją została zawieszona również część  planowanych działań
w projekcie Erasmus+ „Women in art. Breaking Th invisibility loop” . Jednak nie poddajemy się
i wspólnie z partnerami projektu proponujemy pewne działanie, które można wykonać, nie wychodząc z domu. Zadanie to związane jest z przypadającym 21 marca Europejskim Dniem Twórczości Artystycznej i ma na celu zwrócenie uwagi na kobiety artystki, które poznajemy w ramach naszego projektu. Jedną z nich jest Rebeka Horn, która jako młoda osoba zachorowała, ponieważ pracowała z użyciem włókna szklanego bez zabezpieczeń, bez maski, ponieważ nikt jej nie powiedział, że było to niebezpieczne. W czasie długotrwałej choroby mocno odczuwała samotność i izolację. "Gdy czujesz się odizolowany lub samotny, odczuwasz olbrzymią tęsknotę za komunikacją oraz silną potrzebę porozumiewania się ze swoim ciałem"- mówiła. Sposobem na przezwyciężenie tego stanu stało się tworzenie „rzeźb ludzkich”. Jej prace, będące swego rodzaju przedłużeniem ciała, miały być formą komunikacji z innymi ludźmi.
Zachęcamy wszystkich do  wzięcia udziału w akcji artystycznej. Wykorzystajcie dostępne w domu materiały i stwórzcie kompozycję, będącą „przedłużeniem ciała”. Następnie zrób zdjęcie swojej pracy i opublikuj je (w poście publicznym) na Facebooku lub Instagramie dodając hashtag #StayAtHorn. Więcej informacji http://wiaerasmusproject.blogspot.com/2020/03/european-artistic-creativity-day.html oraz https://youtu.be/y2Fhr7ovJBg 

                        

 

Magdalena Madajczyk-Głowacka

Drodzy Uczniowie! Szanowni Rodzice!

 

Apelujemy, aby dzieci w okresie zawieszenia zajęć w szkołach nie spotykały się z rówieśnikami! Prosimy także o niekorzystanie z placów zabaw!


Łamanie tych zasad jest niezbezpieczne dla zdrowia ze względu na ogromna łatwość przenoszenia się koronawirusa.

Równoczesnie informujemy, że place zabaw w Luboniu są zamknięte do odwołania. 

Jolanta Walczak
Przejdź do strony:
Uczniowie