Dnia 6 października 2012 r. w Gimnazjum nr 2 odbył się Dzień Gimnazjalisty. Uczniowie klas pierwszych tradycyjnie bawili się w szkole. W tym roku impreza odbyła się pod hasłem potyczek sportowo-umysłowych. Pierwszoklasiści brali udział w konkurencjach przygotowanych dla nich przez starszych kolegów z klasy II b i II g.

Wiedzą o szkole musieli wykazać się przewodniczący klas, a skarbnicy umiejętnością poprawnego liczenia. W nawiązaniu do Euro 2012 i Igrzysk Olimpijskich klasy przygotowały prezentacje dotyczące różnych dyscyplin sportowych. Uczniowie odpowiadali też na pytania i rozwiązywali krzyżówki, które dotyczyły sportu. Pierwszoklasiści uczestniczyli w konkurencjach, które sprawdzały ich sprawność fizyczną.

Katarzyna Urbaniak Małgorzata Zgoła

W dniu 4 października 2012 r. uczniowie klasy II e, pod opieką pani Pauliny Hącii pani Magdaleny Szmyt, mieli możliwość uczestniczenia w rozprawie sądowej w Sądzie Rejonowym w Poznaniu.

Sprawa dotyczyła napadu na bank, którego dokonali dwaj mężczyźni. Pani sędzina po rozpoczęciu rozprawy, przedstawiła bieg wydarzeń. Obecny był tylko jeden oskarżony. Okazał on skruchę, tłumacząc się brakiem środków do życia.W związku z potrzebą przesłuchania dodatkowych świadków, wyrok zapadnie dopiero na kolejnej rozprawie.

W sądzie mieliśmy możliwość obejrzenia pracy wymiaru sprawiedliwości:sędziego, prokuratora, obrońcy czy protokolanta. Dla wielu z nas byłoto silne przeżycie, gdyż często oglądamy tego typu sprawy tylko w telewizji.

Dziękujemy pracownikom Sądu Rejonowego przy ul. Młyńskiej w Poznaniu, za możliwość uczestniczenia w rozprawie.

Olga Popiół z kl.2e

Nowo wybrany Samorząd Uczniowski w naszej szkole przystąpił do realizacji zadań w roku szkolnym 2012/2013.

Właśnie dziś spotkaliśmy się, aby zainicjować kolejne akcje. Dzięki nim dbamy o dobre imię szkoły, kultywujemy i wzbogacamy często zanikające już tradycje. Wspólne działania angażują gimnazjalistów do pracy na rzecz klasy, szkoły i lokalnego środowiska stają się wspaniałą okazją do integracji całej społeczności szkolnej.

Tematem dzisiejszego spotkania był zbliżający się Dzień Edukacji Narodowej. Rozdzieliliśmy zadania do przemyślenia i wykonania. Nasi opiekunowie zaś czuwają nad zgodnością planu pracy i działań z planem dydaktyczno - wychowawczym szkoły.

Aleksandra Rubisz, Weronika Wąsiewicz

Grupa uczniów uczęszczających na wokalne zajęcia artystyczne przygotowała audycję muzyczną pt. Viva la musica. Zaprezentował ją dzisiaj Patryk Matusiak - uczeń klasy 2c.

Społeczność szkolna dowiedziała się o powołaniu przez Radę Europy Międzynarodowego Dnia Muzyki. W interesujący sposób zaprezentowane zostały żarciki muzyczne oraz ciekawostki dotyczące terminów muzycznych, jak: dyrygent, muzykologia, muzyka filmowa. Wszystko okraszone było fragmentami utworów muzycznych.

D.M.
Uczniowie