Przejdź do strony:

Dziś nastąpiła zamiana tablic z nazwą szkoły. Uwieczniliśmy ten historyczny moment!  Zamiast szyldu "Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Luboniu" na przedniej ścianie budynku zawiesiliśmy tablicę: "Szkoła Podstawowa nr 5 w Luboniu". 
W pobliżu, w naszym ogródku, posadzimy piękne wrzosy, które otrzymaliśmy od Pani Burmistrz Małgorzaty Machalskiej z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego.  

 

Jolanta Walczak

W czasie wakacji w szkole przeprowadziliśmy prace malarsko-remontowe, aby jak najlepiej przygotować się do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Część B została przystosowana do potrzeb klas 1-4 oraz oddziału przedszkolnego. Wszystko gotowe! Czekamy na naszych uczniów! 

G2

Wszyscy nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 5 w Luboniu zostali przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy. W ostatnich dniach wakacji całe grono pedagogiczne wzięło udział w specjalistycznym szkoleniu. Miało ono charakter warsztatowy, a nauczyciele chętnie uczestniczyli w ćwiczeniach! W razie wypadku, przed dotarciem fachowej pomocy medycznej, nikt nie będzie miał wątpliwości, jak pomóc naszym uczniom. 

G2

Przed nami początek nowego roku szkolnego 2017/2018. Zapraszamy na uroczystość rozpoczęcia roku w Szkole Podstawowej nr 5 w Luboniu - wg poniższego grafiku:

godzina 8.00 - klasy gimnazjalne,
godzina 9.30 - klasy 4-7 szkoły podstawowej,
godzina 12.00 - klasy 1, 3 i oddział przedszkolny.  

Przypominamy, że zarówno uczniowie szkoły podstawowej, jak i gimnazjum otrzymają podręczniki dotacyjne z biblioteki szkolnej (wyjątek: podręczniki do religii, języka niemieckiego kl. 4,5,6). Dotacja nie obejmuje oddziału przedszkolnego.

 

G2
Przejdź do strony:
Uczniowie