Przejdź do strony:

W weekend 30-31 maja 2020 r. odbył się Finał IV Memoriału Urszuli Marciniak, czyli otwarte zawody w rozwiązywaniu łamigłówek diagramowych. Celem konkursu jest popularyzacja matematyki, zadań logicznych, łamigłówek matematycznych i logicznych organizowany przez wydział Matematyki i Informatyki UAM. Z naszej szkoły do ścisłego finału awansowała Aleksandra Sienkiewicz z klasy 6a. Ze względu na obecną sytuację panującą w naszym kraju finał odbył się online. W kategorii Młodzik Ola zajęła IV miejsce. Brawo, Olu!  GRATULUJEMY. 

                          

Wiesława Stankiewicz

I. Informacje ogólne:

1.  Od 8.06.2020 biblioteka szkolna rozpoczyna przyjmowanie zwrotów podręczników dotacyjnych.

 2.  Oddawać podręczniki mogą tylko osoby zdrowe, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną.                                        

 3. Osoby oddające podręczniki zobowiązane są do zachowania dystansu społecznego w przypadku utworzenia się kolejki oddających.   

 4.  Informacja o zasadach oddawania podręczników zostanie podana na stronie szkoły, a także przez e-dziennik rodzicom klas 1-8 oraz uczniom klas 4-8.    

  5.  Zwrot podręczników odbywać się będzie w wyznaczonych terminach.

 
II. Organizacja zwrotu - terminy:


KLASY 1- 3

Termin zwrotu: w godzinach 8.00 - 18.00:

klasy I - 8 czerwca 2020 poniedziałek                                                               

klasy II - 9 czerwca 2020 wtorek                                                                        

klasy III - 10 czerwca 2020 środa    

12 czerwca 2020  piątek - termin dodatkowy dla klas 1-3


KOMPLET podręczników do oddania:

KLASY 1- 3  - 3 sztuki:  podręcznik polonistyczno-społeczny cz.2  “Oto ja”, podręcznik matematyczno-społeczny cz.2  “Oto ja”, j. angielski: New English Adventure                                            
   

KLASY 4 - 8  

Termin zwrotu -  wspólny termin: 15 – 19 czerwca 2020:  

poniedziałek 15.06. i piątek  19.06.   w godzinach  8.00 -  18.00; 

wtorek 16.06.  środa 17.06.  czwartek  18.06. w godzinach 12.30  - 18.00  ze względu na odbywające się egzaminy klas 8. 

 

22 czerwca  termin dodatkowy  dla klas 4,5,6,7,8.
 

KOMPLET podręczników do oddania:

klasa 4 – 6 sztuk: j. polski, j. angielski . matem, przyroda, historia, muzyka

klasa 5 – 6 sztuk: : j. polski, j. angielski . matem, , historia, biologia, geografia

klasa 6 – 6 sztuk: : j. polski, j. angielski . matem,  historia, biologia, geografia

klasa 7 – 10 sztuk: j. polski, j. angielski, j. niemiecki, matem,  historia, biologia, geografia, fizyka, chemia, informatyka

klasa 8 –  10 sztuk: j. polski, j. angielski, j. niemiecki, matem,  historia, wos, biologia, geografia, fizyka, chemia

 

III. Zadania rodzica lub ucznia oddającego podręczniki:
 

1. Zwrotu podręczników klas 1,2,3 dokonuje rodzic; klas 4,5,6,7,8 - uczeń lub rodzic.   

2. Miejscem przyjmowania podręczników będzie przeszklony łącznik między szkołą a halą sportową.  

 3. Każdy oddający podręczniki zobowiązany jest być w rękawiczkach i maseczce. 

 4. Oddawany KOMPLET podręczników powinien być  spakowany do reklamówki razem z kartką z imieniem, nazwiskiem, klasą.  Ćwiczeń  NIE oddajemy.

 5. Rodzic lub uczeń zobowiązany jest do usunięcia foliowych okładek, wymazania ewentualnych zapisów ołówkiem, wklejenia luźnych kartek.

  6. Rodzic lub uczeń przekazuje reklamówkę z podręcznikami bibliotekarzowi.           (w drzwiach łącznika ustawiony będzie stół oddzielający oddającego od bibliotekarza) 

7. Przy oddawaniu bibliotekarz poświadcza zwrot na liście odbioru podręczników.

 8. Podręczniki pozostaną w miejscu wyznaczonym i po trzech dobach będą odpisane z konta ucznia. Bibliotekarze dokonają  oceny stanu zwróconych podręczników.

9. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia rodzic zobowiązany jest do zakupu nowego     egzemplarza, o czym zostanie poinformowany przez e-dziennik lub telefonicznie.

   10.  W przypadku nieoddania podręczników w terminie bibliotekarze zastrzegają sobie prawo kontaktu z rodzicem i uczniem drogą mailową, przez wychowawcę lub telefonicznie.

   11.  W przypadku pytań, wątpliwości, ustaleń rodzic lub uczeń  może  kontaktować się  przez e-dziennik  z bibliotekarzem – Katarzyną Wilińską - Jóźwiak.

  12. W wyjątkowych sytuacjach rodzic lub uczeń może oddać podręczniki w późniejszym terminie po uprzednim skontaktowaniu się z bibliotekarzem.

  13. Oddawanie książek i lektur wypożyczonych z biblioteki odbywać się będzie na wcześniejszej zasadzie, czyli przez pojemnik wystawiony w przedsionku szkoły.

 

IV. Zadania bibliotekarza:

 

1. Bibliotekarz przy odbiorze podręczników wyposażony jest w rękawiczki i maseczkę (przyłbicę).

 

2. W przeszklonym łączniku przebywa tylko bibliotekarz.

 

3. Przed rozpoczęciem pracy i w trakcie dezynfekuje regularnie ręce i blat stołu oddzielającego go od oddającego.

 

4. Bibliotekarz przyjmuje reklamówkę z podręcznikami od rodzica lub ucznia, odkłada w wyznaczone miejsce.

 

5. Bibliotekarz poświadcza zwrot na liście odbioru podręczników.

 

6. Po upływie trzeciej doby segreguje podręczniki, odnotowuje zwrot poszczególnych egzemplarzy na listach klasowych.

 

7. W przypadku nieoddania przez ucznia wszystkich podręczników lub stwierdzenia zniszczenia kwalifikującego do odkupienia danego egzemplarza kontaktuje się z rodzicem drogą mailową przez e-dziennik, przez wychowawcę lub telefonicznie.

 

Katarzyna Wilińska-Jóźwiak

W tym roku po raz kolejny wzięliśmy udział w Ogólnopolskim Konkursie "Arsenał Pamięci". Decyzją jury laureatami spośród uczniów naszej szkoły zostali: Maksymilian Chojnacki, Anastazja Derda, Szymon Deska, Jędrzej Dolata, Zofia Guzik, Joanna Hawrusik, Mateusz Józefiak-Piróg, Wojciech Książkiewicz. Gratulujemy! 

                  

Paulina Hącia
Przejdź do strony:
Uczniowie