Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2013/2014 w Gimnazjum nr 2 odbędzie się w dniu 2 września (poniedziałek): dla klas drugich i trzecich o godzinie 9.00, dla klas pierwszych - o godzinie 10.30.
Uczniowie, pamiętajcie o stroju galowym!

G2

Do końca wakacji pozostało jeszcze kilka dni. Wprawdzie pogoda nieco się zepsuła, ale nadal można rano poleniuchować dłużej w łóżku, spotkać się z przyjaciółmi na dłuuugą pogawędkę, pograć w piłkę albo pojeździć do woli na rowerze... Wiele osób nadal przebywa poza Luboniem czy nawet poza Polską. W szkole jednak w najlepsze trwają już przygotowania do rozpoczęcia roku! Uczniowie klas 2 a i 2 f spotkali się z panią Jolantą Skowrońską, aby omówić scenariusz i przydzielić role. Miło zobaczyć znajome twarze!

G2

Centurm Edukacji Obywatelskiej przyznało Gimnazjum nr 2 w Luboniu certyfikat "Szkoły z klasą". To efekt całorocznej pracy zespołu nauczycieli i uczniów, którzy pod ich kierunkiem wykonywali zadania. Szkoła z Klasą to ogólnopolska akcja edukacyjna. Jej celem jest wspieranie szkół, które przygotowują do życia w nowoczesnym świecie i wychowują młodych ludzi na aktywnych obywateli chcących i potrafiących stale się uczyć i podejmować nowe wyzwania. Nasza szkoła, wspólnie z CEO, prowadziła działania mające pomóc w mądrym wprowadzaniu i wykorzystywaniu nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w codziennej pracy. Staramy się rozwijać wśród uczniów umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, stosować nowe technologie do uczenia się a nie tylko rozrywki, odpowiedzialnie korzystać ze źródeł, stosować szkolną wiedzę w praktyce, bezpiecznie korzystać z internetu. http://szkolazklasa20.pl/wizytowka_szkoly?id=110 Dziękujemy wszystkim, którzy do tej pory zaangażowali się w działania.

G2

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ogłosiła wyniki selekcji wniosków wielostronnych projektów partnerskich szkół. Selekcja odbywała się w dwóch etapach: ocena formalna i merytoryczna projektu. Przygotowany przez nas wspólnie z zagranicznymi partnerami projekt został zaakceptowany i będzie realizowany przez dwa lata, począwszy od września 2013 r. Na realizację projektu szkoła otrzyma środki finansowe z programu unijnego „Uczenie się przez całe życie” w wysokości 20 000 euro, przeznaczone głównie na wyjazdy uczniów i nauczycieli. Obecnie kończymy pracę w projekcie Comenius  2011- 13 „Il faut cultiver l’Europe, notre jardin”  (w tym miejscu pragnę podziękować za wspólną pracę zaangażowanym uczniom i nauczycielom) i już podejmujemy niektóre działania w nowym projekcie „Reagir pour l’avenir” („Działać dla przyszłości”), w którym - poza Gimnazjum nr 2 w Luboniu - biorą udział szkoły z Rumunii, Francji, Hiszpanii i Niemiec oraz prawdopodobnie Włoch (włoska agencja nie opublikowała jeszcze wyników). Językiem roboczym projektu ponownie będzie francuski (w komunikacji wykorzystamy również inne języki), zatem będzie możliwość  doskonalenia znajomości języków. Projekt będzie poświęcony zagadnieniom wpływu rozwoju miast i cywilizacji na nasze środowisko. Zwracać będziemy uwagę na specyfikę każdego z krajów partnerskich, dokonywać analiz porównawczych, badań środowiskowych itp., a także zastanawiać się, co jest ważne dla zachowania różnorodności biologicznej Europy. Bardziej szczegółowy opis projektu znajduje się na założonym już blogu http://reagirpourlavenir.blogspot.com/., który sukcesywnie zapełniać będziemy materiałami przez nas przygotowywanymi. Tym, którzy nie wiedzą, czym są projekty Comenius, polecam link http://www.comenius.org.pl/menu-glowne/o-programie. Po wakacjach zapraszam do wyruszenia na nową edukacyjną „wyprawę z Comeniusem”.

Magdalena Madajczyk-Głowacka
Uczniowie