10 listopada 2012 roku w naszej szkole obchodziliśmy Święto Rogala Marcińskiego.

Z tej okazji Koleżanki z Samorządu Uczniowskiego zapoznały nas z historią rogala, inne zaprosiły na wypieki.

Dziękujemy za rogale artystycznie wykonane zgodnie z wielkopolskim przepisem: Natalii Ignasiak, Joannie Mańczak, Karolinie Franczak, Marcie Rolskiej oraz Jakubowi Knitterowi.

Samorząd Uczniowski

W mijającym tygodniu uczniowie klas trzecich naszej szkoły mieli okazję uczestniczyć w lekcjach prowadzonych przez angielskiego nauczyciela wyłącznie po angielsku. Pan Moses Molongo uczy już od kilku lat języka angielskiego młodzież w Europie,a przybył do naszego gimnazjum z Londynu. Fakt, że jest on z pochodzenia Kameruńczykiem, dodatkowo został wykorzystany na lekcjach przez gościa przy przedstawieniu swojego rodzinnego kraju.

Na zajęciach po wzajemnym przedstawieniu się, gość opowiadał o Kamerunie, a także przeprowadzał aktywizujące zadania językowe, które wykonywaliśmy w grupach. Nie obyło się też bez angielskiego dyktanda, które dla wielu uczniów było prawdziwym wyzwaniem.

Z pewnością kontakt z gościem był bezcennym doświadczeniem lingwistycznym dla naszych wychowanków.

M.Szymankiewicz

Konkurs składać się z będzie dwóch etapów:

I. Test eliminacyjny

II. Teleturniej: Jeden z dziesięciu

Dziesięcioro najlepszych uczniów zakwalifikowanych do konkursu weźmie udział w teleturnieju. Teleturniej będzie miał cztery rundy, które przebiegać będą następująco :

Runda 1 - każdy po kolei odpowiada na pytanie. Zadanych zostanie 20 pytań.

Runda 2 - pierwsza osoba siedząca z prawej strony, która poprawnie odpowiedziała na oba pytania, wyznacza osobę, której zostanie następne pytanie. Jeśli ona odpowie poprawnie, to wyznacza kolejną osobę. W ten sposób zadawane są pytania do momentu, w którym tylko 3 osoby będą "przy życiu" (każdy ma trzy życia - kiedy trzy razy błędnie odpowie na pytanie prowadzącego, odpada z gry).

Runda 3 - zawodnicy zachowali swoje życia z rund poprzednich. Odpowiadają po kolei na 6 pytań, a następnie osoba, która posiada największą ilość punktów, wskazuje następnego gracza. Wygrywa ten zawodnik, który najdłużej zachowa się przy życiu.

Konkurs Wiedzy o Igrzyskach Olimpijskich będzie składał się z następujących kategorii:

  • wiedza o IO
  • Polscy Olimpijczycy
  • świat na IO ( najważniejsze osiągnięcia, I-III miejsca)
  • Londyn 2012

Teleturniej rozegrany zostanie 20.11.2012 r. o godz. 15.15

Organizatorzy: Z. Stolaś, B. Potocka-Taczak, M. Garstkiewicz

8 listopada w Bibliotece Miejskiej w Luboniu odbyło się coroczne spotkanie z poetami organizowane w ramach obchodów Międzynarodowego Listopada Poetyckiego. Uczestniczyli w nim uczniowie lubońskich szkół, w tym również młodzież z Gimnazjum nr 2, które reprezentowała klasa I d.

Uczniowie naszej szkoły spotkali się z wrocławskim poetą Andrzejem Bartyńskim urodzonym w 1934 roku we Lwowie. Autor wielu tomików poezji, m.in. "Leopoliady", "Wróć, bo czereśnie" opowiadał zebranym o swoim dzieciństwie, dorastaniu, przeżyciach wojennych, okolicznościach związanych z utratą wzroku oraz o wyborach życiowych i przeszkodach, jakie musiał pokonywać jako osoba niewidoma.

Poeta recytował również swoje utwory. Wiele z nich czytała także żona twórcy - pani Krystyna Bartyńska. Gimnazjaliści usłyszeli m.in. wiersze: "Milczące usta", "Mamo", "Niewidomy gość".

Uczniowie mieli również okazję zadać panu Andrzejowi pytania, na które chętnie odpowiadał.Udział w czwartkowym spotkaniu umożliwił młodzieży pogłębienie wiedzy o poezji i ludziach ją tworzących oraz umocnił ich w przekonaniu, że każdy może być poetą, wystarczy tylko konsekwentnie dążyć do wyznaczonego celu.

Paulina Sokowicz, Aleksandra Kaczmarek
Uczniowie