Istniejąca od nowego roku szkolnego klasa o profilu bezpieczeństwo narodowe  swoje pierwsze kroki skierowała do Ochotniczej Straży Pożarnej w Luboniu. Naszym przewodnikiem był Zastępca Naczelnika OSP p. Zbigniew  Kutzner. Mieliśmy okazję zobaczyć trzy wozy strażackie, a także sprzęt gaśniczy i ratunkowy, którym dysponuje nasza miejska jednostka. Uczniowie  mogli  zobaczyć, na czym polega praca strażaka i usłyszeć o ostatnich akcjach. Dziękujemy za ciekawą lekcję!  

Michał Szwacki

W poniedziałek, 16 września, odbyło się pierwsze zebranie Samorządu Uczniowskiego z udziałem p. dyrektor oraz opiekunki SU, p. Ewy Frąckowiak. Miało charakter organizacyjny i było zapowiedzią cyklu spotkań, jakie chcemy odbyć w ciągu roku szkolnego. P. Frąckowiak zaprezentowała propozycje działań, które zostały ocenione pozytywnie przez młodzież. Kilka z nich wzbogacono o nowe elementy. Później omówiliśmy rozpoczynającą się kampanię wyborczą, przy czym obie panie zachęcały uczestników do startu w niej. Pojawiło też kilka pierwszych pomysłów. Uczniowie uzyskali m.in. zgodę na wprowadzenie "Szczęśliwego numerka", co zapewne ucieszy koleżanki i kolegów smiley Kolejne spotkanie - za miesiąc.

G2

Obecny rok szkolny został ogłoszony rokiem RUCHU. Pracujmy nad tym, żeby wszyscy ćwiczyli na lekcjach wychowania fizycznego oraz aby uczestniczyli w zajęciach sportowych poza szkołą. Będzie to procentowało lepszym zdrowiem w przyszłości! Nie zwalniajmy uczniów z wychowania fizycznego: http://www.youtube.com/watch?v=oiLpkTteWjE
Gimnazjum nr 2 uczestniczy w tym roku w programie „WF z Klasą”. Zaangażujmy się wszyscy w akcje związane z programem! Pierwsza z nich to „Bieg z Klasą” – zapraszamy 22.09.2013 r. nad Maltę w Poznaniu!

Nauczyciele wych. fiz.

13 września (piątek) odbyło się pierwsze w nowym roku szkolnym zebranie Rady Rodziców. Wybrano Prezydium RR w składzie: p. Hanna Lenartowicz (przewodnicząca), p. Joanna Turek (zastępca przewodniczącej), p. Elżbieta Damulis (skarbnik), p. Małgorzata Celler (protokolantka), p. Agnieszka Kędziora i p. Marek Woźniak (komisja rewizyjna). Podczas zebrania omówiono plan pracy szkoły, ustalono harmonogram i tematykę spotkań, dokonano podsumowania wpływów oraz wydatków w roku szkolnym 2012/2013. Bardzo miła atmosfera, w jakiej odbywała się rozmowa, wróży dobrą współpracę przez kolejne miesiące. Dziękujemy uczestnikom spotkania!  

Dyrekcja
Uczniowie