22 lutego w naszej szkole realizowaliśmy projekt „Mur wartości”. Pomysłodawczynią i reżyserką spotkania była pedagog, p. Ewa Jakubowska. Uczniowie obu lubońskich gimnazjów, nauczyciele, rodzice i przedstawiciele kilku instytucji (Uniwersytet III Wieku, MOPS, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policja, PTTK) dyskutowali na temat wartości ważnych w życiu, tworzyli cegiełki symbolizujące m.in. miłość, przyjaźń, bezpieczeństwo, odpowiedzialność, zdrowie, sprawiedliwość, rodzinę. W efekcie zbudowali „mur” – taki, który nie dzieli, ale łączy wszystkich, niezależnie od wieku, wykształcenia czy sposobu życia.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY NASZYM GOŚCIOM: p. Irenie Skrzypczak, p. Małgorzacie Szajek, p. Elżbiecie Zapłacie-Szwedziak, p. Iwonie Kmiecik, p. Edycie Dowhan, p. Ewelinie Gruszczyńskiej, p. Bożenie Ratajczak, p. Andrzejowi Ratajczakowi, p. Janowi Błaszczakowi, p. Agnieszce Waligórskiej, p. Hannie Lenartowicz, p. Magdalenie Klimczak, państwu Stachowiakom, p. Araszkiewicz, p. Marzenie Janowskiej, p. Katarzynie Sosnowskiej, p. Beacie Bieganowskiej, p. Ewie Fons, p. Sabinie Paszek, p. Pawłowi Szatarskiemu, funkcjonariuszom policji z Lubonia oraz uczniom Gimnazjum nr 1 w Luboniu.

G2

Iga Skrzypczak (2a), Julia Kolenda (2a) i Wiktoria Walla (2c) zostały nagrodzone w konkursie literackim "Moją młodość przeżywam godnie". Ich prace zakwalifikowano do druku w książce! Dziewczyny spróbowały swych sił w ogólnopolskim konkursie literackim zorganizowanym przez Katolicki Uniwersytet Lubelski. 23 maja w auli KUL - u odbędzie się uroczystość wręczenia nagród. Wezmą w niej udział nasze utalentowane uczennice z panią Anną Wodzyńską-Skotarczak, pod której kierunkiem pracowały.

G2

Uwaga! Nadal trwa zbiórka maskotek w ramach akcji humanitarnej „WIELKOPOLSKA - DZIECIOM AFGAŃSKIM”. Zabawki te zostaną przekazane dzieciom afgańskim poszkodowanym w czasie działań wojennych. Przyniosą chwile radości dziewczynkom i chłopcom przebywającym w sierocińcach i w najbiedniejszych szkołach Prowincji Ghazni w Islamskim Państwie Afganistanu, w rejonie działania Polskiego Kontyngentu Wojskowego.  Zachęcamy wszystkich do przyłączenia się do akcji Samorządu Uczniowskiego!

G2

We wtorek (19 lutego) miało miejsce pierwsze spotkanie uczniów ze wszystkich klas poświęcone nowej koncepcji pracy szkoły. Kadrę nauczycielską reprezentowały: p. Jolanta Walczak, p. Ewa Frąckowiak i p. Katarzyna Pilarska.

Koncepcja pracy Gimnazjum to kierunki, cele i metody pracy w najbliższych miesiącach oraz latach. Pani dyrektor podkreśliła, że traktuje bardzo poważnie opinie uczniów i konieczne jest uwzględnienie ich w wizji szkoły. Spotkanie pokazało, że młodzież ma dużo ciekawych spostrzeżeń i propozycji. Dotyczą one wielu obszarów, m.in. ważnych wartości, lekcji i zajęć pozalekcyjnych, kontaktów nauczycielsko-uczniowskich, ubioru uczniów i wyglądu szkoły.  Są sprawy, w których uczestnicy debaty byli jednomyślni i takie, co do których istnieją zróżnicowane poglądy. Okazało się, że zaplanowane półtorej godziny minęło zbyt szybko. Wspólnie podjęto decyzję o kontynuowaniu spotkania w przyszłym tygodniu.

G2
Uczniowie