Ostatni dzień września 2013r. był pogodny i słoneczny. Na lekcję wychowania fizycznego przygotowałam nauczanie techniki podstawowego kroku w Nordic Walking. Tak naprawdę była to lekcja doskonaląca ten element. Niespodziankę stanowił fakt, że przeprowadziłam ją w języku hiszpańskim. Uczennice były zaskoczone, ale chętne do współpracy. Lekcja była bardzo  ożywiona. Młodzież chłonęła nie tylko wiedzę dotyczącą techniki chodzenia, lecz także przyswajała nowe słowa. Myślę, że były to zajęcia, które uczennice na długo zapamiętają. Zauważyłam, że dziewczyny przyswoiły sobie słówka, takie jak: liczenie do dziesięciu, proszę, dziękuję, lewa strona, prawa strona, góra, dół, do przodu, do tyłu, koło (un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, porfavor, gracias,.a la izqierda, ala derecha, arriva, abajo, delante, atras, circulo), gdyż były to słowa najczęściej powtarzane przeze mnie. Sądzę, że pomysł się spodobał, ponieważ otrzymałam pytania, czy takie lekcje będą prowadzone również w innych językach.

Barbara Potocka - Taczak

Komisja wyborcza (Marta Pawlak, Adrian Mieszała, Dawid Książkiewicz) policzyła głosy oddane 27 września. Nad prawidłowym przebiegiem liczenia czuwała p. Katarzyna Wilińska-Jóźwiak. Na 522 głosy 503 były ważne, 19 - nieważnych. Najwyższy wynik osiągnęła Marta Pokryszka z klasy 3a (136 gł.), na drugim miejscu znalazł się Jakub Lesiński z klasy 3e (100 gł.), zatem oni obejmą na cały rok szkolny funkcję przewodniczącej i zastępcy przewod. Samorządu Uczniowskiego. W tym samym głosowaniu wybrano także opiekunki SU: p. Ewę Frąckowiak, p. Anetę Jankowską-Łukomską i p. Monikę Siwek. Gratulujemy i życzymy wielu satysfakcjonujących działań!

G2

W minioną sobotę uczennice Julia Bandosz, Aleksandra Graduszewska i Natalia Troszczyńska wraz z opiekunką p. Zofią Stolaś  wzięły udział w festynie zorganizowanym na terenie zakładu poprawczego na Osiedlu Stare Żegrze na rzecz dzieci osieroconych . Nasze wolontariuszki miały stanowisko marchewkowe. Sprzedawały ciasta marchewkowe, częstowały marchewkami i przepisami na pyszne ciasta. Imprezie towarzyszyły mecze piłkarskie, pokazy policjantów, strażaków, ratowników oraz występy taneczne. Dziękujemy wszystkim za przygotowanie wypieków – WARTO POMAGAĆ!

Wolontariusze z G2

27 września odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Każdy oddał swój głos na tę osobę, która, wg niego, najlepiej będzie reprezentowała wszystkich uczniów. Od godziny 8.25 do 12.20 poszczególne klasy przychodziły do biblioteki zamienionej w lokal wyborczy. Komisja wyborcza (Marta Pawlak, Adrian Mieszała i Dawid Książkiewicz) rozdawała karty do głosowania. Uczniowie wrzucali je później do urny. Wszystko odbywało się profesjonalnie - jak w prawdziwych wyborach, dzięki opiekunkom SU, p. Ewie Frąckowiak, p. Anecie Jankowskiej-Łukomskiej i p. Paulinie Hąci, oraz naszej bibliotekarce, p. Katarzynie Wilińskiej-Jóźwiak. Wyniki niebawem! Dziękujemy wszystkim uczniom za postawę obywatelską i poważne podejście do głosowania.

G2
Uczniowie