Przejdź do strony:

I. Informacje ogólne
 

1. Od 25 maja br. możliwe będą konsultacje w szkole dla uczniów klasy VIII, natomiast
od1 czerwca br. - konsultacje dla wszystkich uczniów naszej szkoły. Równocześnie nadal będą odbywały się zdalne konsultacje z nauczycielami.

2. Z konsultacji  w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.

3. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji, uczeń nie może korzystać z konsultacji w szkole (może uczestniczyć wyłącznie w konsultacjach online).

 

II. Organizacja konsultacji – zadania nauczyciela
 

1. Każdy nauczyciel jest zobowiązany wyznaczyć -  w porozumieniu z dyrektorem- stałą godzinę konsultacji oraz poinformować o niej uczniów i rodziców.

2. Należy wyjaśnić uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole i dlaczego zostały wprowadzone.

3. Uczniowie zapisują się u nauczyciela na określoną godzinę konsultacji, podając cel (pomoc w zrozumieniu lub utrwaleniu określonych zagadnień, poprawa sprawdzianu lub innej formy kontroli).

4. Nauczyciel, znając liczbę uczniów i cel, przygotowuje odpowiednie ćwiczenia (zadania) lub opracowuje pisemnie pytania/zagadnienia na sprawdzian.

5. Nauczyciel po każdej konsultacji w szkole informuje dyrektora, ilu uczniów wzięło w niej udział.

6. Nie wolno organizować większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu.

7. W konsultacjach grupowych może wziąć udział grupa licząca nie więcej niż 12 osób.

8. Konsultacje indywidualne oraz grupowe organizuje się z uwzględnieniem odległości pomiędzy stanowiskami nauki min.1,5 m (1 uczeń – 1 stolik).

9. W sytuacji, kiedy część uczniów w danym dniu (godzinie) będzie pisała sprawdzian, zostanie skierowana do innej sali (biblioteki).

10. Konieczne jest przestrzeganie zasad:

1)uczniowie korzystają z własnych przyborów i podręczników (nie pożyczają ich od innych),.
2)wietrzymy salę, w której odbędą się konsultacje przed i po spotkaniu,
3)należy zwrócić uwagę, aby uczniowie przed wejściem do sali umyli ręce.

11. Po zakończeniu zajęć uczniowie pojedynczo opuszczają salę i budynek szkoły.

12. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachować między sobą dystans wynoszący minimum 1,5 metra.

 

III. Organizacja konsultacji – zadania rodzica

 

1. Rodzice powinni zapoznać się z procedurą i harmonogramem konsultacji udostępnionymi przez nauczycieli oraz na stronie internetowej szkoły.

2. Nie wolno umawiać się na konsultacje, jeżeli uczeń jest chory albo w jego domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy muszą pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

3. Rodzic podpisuje zgodę na zmierzenie dziecku temperatury przed wejściem na konsultacje.

4. Każdy rodzic jest zobligowany do natychmiastowego odebrania dziecka w przypadku zauważenia przez pracowników szkoły objawów mogących wskazywać na chorobę. Po wizycie u lekarza należy poinformować sekretariat o diagnozie.

 

IV. Organizacja konsultacji – zadania ucznia
 

1. Uczeń ma możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych. Powinien zapoznać się z ich harmonogramem udostępnionym na stronie internetowej szkoły.

2.Nie wolno umawiać się na konsultacje, jeżeli uczeń jest chory albo w jego domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. 

3. Należy wcześniej umówić się z wybranym nauczycielem w określonym dniu i o danej godzinie.

4. Jeżeli uczeń umówił się na konsultację, a nie może przyjść, powinien zgłosić ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie inną osobę.

5. Należy zabierać do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. Nie będzie można ich pożyczać od innych uczniów.

6. W drodze do i ze szkoły trzeba korzystać z osłony na usta i nos oraz zachować dystans społeczny.

7. Przed wejściem do szkoły obowiązkowo każdy dezynfekuje ręce.

8. Z szatni korzystamy według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły.

9. Bezwzględnie należy stosować zasady higieny: często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie, zachowywać dystans, a także unikać dotykania oczu, nosa i ust. Zwracamy uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.

10. Należy unikać większych skupisk uczniów, zachowywać dystans na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.

 

IV. Organizacja konsultacji – sytuacje podejrzenia zakażenia.
 

1. Jeśli uczeń przejawia niepokojące objawy mogące wskazywać na chorobę, należy odizolować go w gabinecie pielęgniarskim. Z uczniem pozostaje wtedy pielęgniarka szkolna, a w przypadku jej nieobecności inna wyznaczona przez dyrektora osoba.

2. Pracownik szkoły zawiadamia natychmiast rodziców dziecka i prosi o odebranie o niezwłoczne go ze szkoły.

 

KONSULTACJE OD 1 CZERWCA 2020 R. (DLA WSZYSTKICH UCZNIÓW)

 

 

KONSULTACJE ONLINE

KONSULTACJE W SZKOLE

Imię i nazwisko

dzień, godzina

dzień, godzina

sala

J.Bednarczyk

poniedziałek 12.00-13.30, wtorek 13.00-14.30, środa16.00-17.30

poniedziałek 14.30 - 15.15

203

D.Blaszka

wtorek 17.00- 18.45 czwartek 11.00-13.00

czwartek 14.30 - 15.15

213

Ł.Budzyński

wtorek 8.55-9.40, środa 13.45 -14.30, czwartek 8.55-9.40

poniedziałek 13.30 - 14.15

203

A. Czerwińska

poniedziałek 16.30-18.00; środa 13.00-14.30; piątek 12.30-14:00

wtorek 13.30-14.15

202

P. Dondajewski

poniedziałek 18-18.45 i piątek 9.00-10.30

piątek 13.30 - 14.15

201

J. Dudziak Przedwojska

piątek 10.45-13.00

czwartek 14.30 - 14.15

216

J. Drajerczak

wtorek 8.00-9.00 środa 8.00-9.00 czwartek 15.00-17.30 piątek 13.00-14.00

wtorek 14.30 - 16.00

202

L.Frankowska

wtorek 17.30-19.00, środa 10.00-11.30, czwartek 19.00 - 20.30

czwartek 15.30 - 17.00

214

E. Frąckowiak

poniedziałek 16.00 - 17.00, wtorek 8.00 - 9.30, czwartek 16.00 - 17.00

wtorek 14.30 - 15.15

201

M. Garstkiewicz

czwartek godz. 17.00 -18.30

środa 13:30 - 14:15 (3.06, 17.06)

212

H. Grus-Krężelewska

poniedziałek 17.00 - 17.45, wtorek 13.00 - 14.00, czwartek 17.00-17.45, piatek 12.30 - 13.30

środa 13.30 - 14.15

203

R. Hertmanowski

środa 15.30 - 16.15 (3.06, 17.06)

środa 15.30 -16.15 (27.05, 10.06 i 24.06)

201

P. Hącia

logopedia: wtorek 17.00-18.05, piątek 8.00-9.30. historia i wos: wtorek 8.00-8.45,

środa 13.30-14.40

205

W. Idzikowska

wtorek 11.00 - 11.45, czwartek 17.00 - 17.45

środa 13.30 - 14.15

214

K. Jankowska-Kostrzewa

wtorek 9.50-10.35 środa 10.45- 12.15 czwartek 10.45-11.30

środa 13.30- 14.15

202

A. Jankowska-Łukomska

poniedziałek 13.00-14.30

czwartek 13.30-14.15

206

V. Karpiuk

poniedziałek 10.45 - 11.30

czwartek 15.30 - 16.15

204

A. Kobylańska

wtorek 16.00 - 17.30, czwartek 12.00 - 12.45

poniedziałek 14.30 - 15.15

201

A. Kozłowska

poniedziałek 10.30 - 11.15 i 16.00-16.45, wtorek 12.00 -12.45 środa 16.00 -16.45 czwartek 10.30-11.15

czwartek 15.30 - 16.15

201

K. Lis

wtorek 10.00 - 12.00, rewalidacja wtorek 13.45-14.15, środa 16.00-16.30, piątek 16.00 - 16.30

czwartek 14.30 - 16.00

212

M. Madajczyk-Głowacka

poniedziałek 9.50 - 10.35 (3.06, 17.06)

poniedziałek 13.30 - 14.15 (27.05, 10.06 i 24.06)

205

S. Malicka

poniedziałek 12.00 - 15.00, wtorek 13.00-15.00, czwartek 13.00 - 15.00, piatek 10.45 - 13.00

środa 14.30 - 15.15

202

B. Małecka

poniedziałek17-18.30, środa 17- 18.30

poniedziałek 13.30 - 14.15

212

A. Minke

poniedziałek 16.00-17.30, środa 11.30-13.00

czwartek 14.30 - 16.00

206

D. Mucha

środa 16.00- 17.30

wtorek 13.30 - 14.15

204

J. Nowak

poniedziałek - czwartek 14.00 - 17.00

piatek 14.00 - 15.30

202

K. Pilarska

środa 16.00 - 17.00, piatek 9.00 - 10.00

poniedziałek 13.30 - 14.15

201

A. Predko

piątek 16.00-17.00

wtorek 13.30 - 14.15

216

M. Siwek

wtorek 12.15-13.00, 19-19.45, środa 12.15-13.00, 19.00-19.45 (wt.śr.czw.pt -2h praca indywidualna z uczniem)

poniedziałek 13.30 - 15.00

215

J. Skowrońska

poniedziałek16-17.30; środa 16 -17.15; czwartek 16 -16.45

poniedzialek 13.30 - 14.15

206

M. Słomińska

czwartek 11.00-12.00 oraz 18.00-19.15

czwartek 14.30 - 16.15

205

E. Sobczak-Ellmann

wtorek13.30 -14.15 (28.05, 9.06, 23.06)

wtorek 13.30 - 14.15 (2.06, 16.06)

201

A. Sołecka

poniedziałek 9:30- 11:00, poniedziałek 17:00-17:45, wtorek 9:30-11:00, środa 9:00 - 10:30

poniedziałek 13.30 - 15.00

216

W. Stankiewicz

czwartek 17-17.45

środa 13.30 - 14.15

209

M. Szymankiewicz

środa 10.00-11.30 czwartek 14.00-15.30

poniedziałek 14.30 - 15.15 wtorek 14.30 - 15.15

213

N. Szymczak

poniedziałek 15.00-16.30

czwatrek 15.30 - 16.15

216

J. Taberska

poniedziałek :11.45 -13.15 ,16.00-16.45, czwartek  11.45-13.15 , 16.00-16.45

środa 14.30 - 15.15

203

A. Trąbała-Nergiz

wtorek 16.30 - 17.15, czwartek 16.30 - 18

środa 14.30 - 15.15

201

K. Urbaniak

poniedziałek 16-16.45, środa 9.00-9.45

wtorek 13.30 - 14.15

205

J. Walczak

wtorek 13.30-15.00

środa 13.30 - 14.15

201

P. Wesołowska

wtorek 16.30-17.15, piątek: 11.00 - 12.45

czwartek 14.30 - 15.15

215

A.Wieloch

wtorek 17.30-19.00

czwartek 15.30 - 17.00

215

M. Witek

poniedzialek 19.15 - 20.00

poniedziałek 13:30 - 14:15

202

A.Wodzyńska-Skotarczak

poniedziałek 18.30-20.00, wtorek 18.30-20.00, środa, 12.00-12.45

czwartek 13.30 - 14.15

204

S.Wojciak

środa 11.00-12.15

poniedziałek 13:30 - 14:15

204

P. Zielińska

poniedziałek 16.00- 17.30, wtorek 12.00- 14.00 (wtorek, środa 17-17.30 praca indywidualna z uczniem)

czwartek 14.30 - 16: 15

203

Jolanta Walczak

Drogie Przyjaciółki i Drodzy Przyjaciele
ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Luboniu!

 

Kilka miesięcy temu miałam zaszczyt spotkać się z Wami w Waszej pięknej szkole. Opowiadałam wtedy o sobie i moich bajkach. Potem rozmawialiśmy i planowaliśmy wspólne działania z wolontariuszką Cecylką Knedelek i psotną gąską Walerką. Tak się nie stało, bo na naszej planecie pojawiło się coś niewidzialnego, co zaczęło mocno psocić. Nagle, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, duża szkoła zamieniła się w mnóstwo małych domowych szkół. A ja zamknęłam się w domu, przy ulicy Naleśnikowej 5 w Starym Knedelkowie. Codziennie wstaję o piątej i przez cały dzień rozmyślam i piszę. Przed południem odpowiadam na listy dzieci i dorosłych. Po południu wymyślam i piszę bajki. A wieczorami wspominam dzieciństwo i zapisuję wspomnienia. Może powstanie z nich książka.

 

Mam nadzieję, że spotkamy się w nowym roku szkolnym i ustalimy wspólny plan działań. Jeśli macie ochotę, możecie napisać do Cecylki. Oto jej adres: cecylkaknedelek@autograf.pl

 

Spełniajcie swoje marzenia, dbajcie o siebie, bądźcie zdrowi, smakujcie świat wszystkimi zmysłami i codziennie (tuż po przebudzeniu) uśmiechnijcie się do siebie.

Życzę Wam, aby dorośli codziennie przestrzegali Waszych praw.

 

Pozdrawiam z bajkowego miasteczka
Joanna Krzyżanek

Joanna Krzyżanek

Jeśli myślisz rok naprzód – sadź ryż.
Jeśli myślisz 10 lat naprzód – sadź drzewo. 
Lecz jeśli myślisz 100 lat naprzód – ucz ludzi (Przysłowie chińskie)


Piątego czerwca obchodzimy Światowy Dzień Ochrony Środowiska, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych na Konferencji Sztokholmskiej w 1972 roku. Jak co roku ,uczniowie „Piątki” swoją wiedzę o ochronie środowiska mogli sprawdzić, rozwiązując test zadań zamkniętych i otwartych w onkursie „Przyrodnicze Trio”. Zespoły trzyosobowe (przedstawiciele klas  6,7,8) w tegorocznej edycji odpowiadały na pytania dotyczące roślin i zwierząt chronionych, ekoznaków, form ochrony przyrody, działań proekologicznych na terenie swojego miasta.

Zwycięzcami tegorocznego TRIO zostali uczniowie klasy 6a: Dawid Lubka, Filip Lubka i Mateusz Wielicki.

Drugie miejsce zajęli  - Zosia Hącia, Justus Tomaszkiewicz i Mateusz Kurys 6a, trzecie: Dominik Wielicki, Karolina Pawlicka, Weronika Asman 6b.

Inni  uczestnicy konkursu, którzy także zostali pochwaleni za udział i dobry wynik to: Martyna Janiszewska, Joanna Krajnik, Wojtek Stęplowski, Paweł Mikołajczak, Wiktor Kocur, Wojtek Kubala, Kamil Przybylski, Kacper Wałek, Franek Kozłowski, Basia Buciora, Zuzia Wojewódzka, Ola Ziółkowska, Ola Mazur, Szymon Dalik, Ala Kalinowska, Tomek Pięta, Asia Hawrusik, Anastazja Derda, Martyna Filipiak. 


Z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska wielu uczniów z klas 1-8 wykonało pracę plastyczną „Zapisani w CZERWONEJ KSIĘDZE”, przedstawiając wybrane zwierzę lub roślinę zagrożoną wyginięciem. DZIĘKUJEMY za Wasze  prace, za udział w konkursie i zapraszamy do wzięcia udziału w przyszłym roku.                                                                                                                       

Joanna Taberska, Aneta Jankowska-Łukomska

W maju obchodziliśmy Tydzień Bibliotek organizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, który służy m.in. promocji czytelnictwa. Z tej okazji uczniowie z klasy 5a postanowili pokazać, co najchętniej czytają w wolnej chwili. Może propozycje piątoklasistów spodobają się innym wielbicielom książek?

Katarzyna Wilińska-Jóźwiak, Anna Wodzyńska-Skotarczak
Przejdź do strony:
Uczniowie