Przejdź do strony:

Dziś w naszej szkole obchodziliśmy rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczniowie klasy 4d i 1a pod opieką pań Katarzyny Jankowskiej- Kostrzewy, Doroty Mucha i Anny Augustyniak przygotowali krótki program  słowno-muzyczny przybliżający tematykę tego ważnego – pierwszego w Europie i drugiego na świecie, po USA, dokumentu prawnego. W programie pojawił się m.in. polonez M. Ogińskiego  „Pożegnanie Ojczyzny”, piosenka „Witaj, majowa jutrzenko”, portrety twórców Konstytucji. Nie zabrakło osoby króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Zaprezentowano  najważniejsze postanowienia Konstytucji. Pojawiły się też akcenty ukraińskie jako nasz wyraz wsparcia i solidarności z narodem, który toczy obecnie straszną i niesprawiedliwą  wojnę z Rosją. Uczniowie obu klas wykonali też pieśń „Modlitwa o pokój”

Katarzyna Jankowska-Kostrzewa

Uczniowie Szkoły Podstawoej nr 5 w Luboniu wzięli udział  w miejskich obchodach Święta Narodowego Trzeciego Maja. Społeczność szkolną reprezentowali: Amelia Mocydlarz 8a, Maja Szymkowiak 8a, Mateusz Wielicki 8a i Mikołaj Sołecki 8a. Uczestniczyli we mszy świętej w Kościele pw. św. Barbary oraz złożyli kwiaty przed pomnikiem na Placu Edmunda Bojanowskiego Młodzieżą opiekowała się p. Aleksandra Sołecka.

Jolanta Walczak

Akcja Żonkile

29.04.2022 r.

W tegorocznej akcji społeczno - edukacyjnej Żonkile zorganizowanej przez Muzeum Polin dla upamiętnienia rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim wzięli udział uczniowie klas 4 - 8.

Na zajęciach rozwijających zainteresowania uczniowie z klas czwartych a piątoklasiści na lekcjach wychowawczych dowiedzieli się, w jaki sposób traktowani byli Żydzi w czasie II wojny światowej i co symbolizują żonkile, które samodzielnie wykonali, wykorzystując przygotowany szablon. Uczniowie 4a na zrz wysłuchali także opowiadania Marcina Szczygielskiego „Prawdziwi przyjaciele”.

Klasy siódme pracowały z filmem “Muranów - dzielnica północna”. Na jego podstawie uczniowie poznali historię warszawskiej społeczności żydowskiej, okoliczności wybuchu powstania w getcie warszawskim i dowiedzieli się dlaczego współczesny Muranów znajduje się na wzniesieniu. 

Ósmoklasiści obejrzeli film „Nie było żadnej nadziei”, który wyjaśnił powód zorganizowania przez Żydów powstania. Uczniowie poznali jego dokładny przebieg i wysłuchali relacji uczestników tych wydarzeń.

Dzięki przeprowadzonym zajęciom młodzież dowiedziała się dlaczego co roku 19 kwietnia w Warszawie odbywają się uroczystości mające na celu uczczenie pamięć o bohaterach powstania w getcie warszawskim i dlaczego należy o nich pamiętać.                

Katarzyna Urbaniak i Paulina Hącia

27 kwietnia odbyła się pierwsza sesja VI kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Luboń. Zuzanna Kowalewska, Zosia Hącia i Kuba Kobyliński zasiedli wśród nowo wybranych młodych radnych. Wszyscy złożyli uroczyste ślubowanie - zobowiązali się do dbania o interesy dzieci i młodzieży w naszym mieście. Wczoraj wybrano także prezydium MRM. Zosia Hącia  została zastępcą przewodniczącego. Gratulacje! 
Teraz czas na pierwsze  działania! Gdybyście mieli własne pomysły, koniecznie zgłoście się do naszych trojga reprezentantów! 

                       

Zofia Hącia, Zuzanna Kowalewska
Przejdź do strony:
Uczniowie