Przejdź do strony:

Z inicjatywy uczennic klasy 2b gimnazjalnej przyłączamy się do akcji pisania kartek i laurek urodzinowych dla Tymka, który 29 września skończy 6 lat. Chłopiec choruje na rzadką postać nowotworu - neuroblastomię.W walce z chorobą pomaga mu wiele osób i organizacji, zbierając na przykład fundusze na jego leczenie. Niedługo urodziny Tymka, sprawmy, aby dzień ten był radosny! Uczniowie, którzy chcą się przyłączyć do akcji, wykonają w domu lub na zajęciach kolorowe kartki z życzeniami. Może namówicie także rodzeństwo? Wychowawcy klas zbierają laurki do piątku 22.09. Zostaną spakowane i wysłane do małego jubilata. 

               

Magdalena Madajczyk-Głowacka

19 września przeprowadziliśmy próbny alarm, aby sprawdzić, czy wszyscy uczniowie znają już drogi ewakuacyjne i zasady postępowania w sytuacji zagrożenia. Około godziny 11.00 rozległy się charakterystyczne dzwonki oznaczające ewakuację z budynku. Uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły szybko udali się na miejsce zbiórki (parking za halą gimnastyczną). Po sprawdzeniu liczebności klas wróciliśmy na lekcje. 

Jolanta Walczak

15 września odbyło się zebranie Rady Rodziców. O godzinie 18.0 spotkali się Rodzice - przedstawiciele wszystkich klas: oddziałów gimnazjalnych oraz szkoły podstawowej. Na pierwszym posiedzeniu w głosowaniu jawnym wybrano Prezydium, w skład którego weszli: p. Miron Kozłowski (przewodniczący), p.Monika Stróżyńska (zastępca przewodniczącego), p.Artur Woźniak (skarbnik), p.Katarzyna Jurewicz (protokolantka) oraz p.Agata Banaszak, p.Ludmiła Rybarczyk, p.Anna Kalinowska oraz p.Agata Monkiewicz (komisja rewizyjna). RR zaopiniowała pozytywnie program wychowawczo-profilaktyczny, dni wolne zaproponowane przez dyrektora oraz wybrane przez nauczycieli wychowania fizycznego formy realizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach 4-7. Bartosz Wilczek, komendant szczepu ZHP Żabikowo, zaproponował, aby w SP5 funkcjonowała Gromada ZHP, na co Rodzice zgodzili się jednogłośnie. Ustalono termin kolejnego spotkania: 23 października o godzinie 18.00. 

 

Jolanta Walczak

W sali 216, w której uczą się klasy pierwsze, w piątek wieczorem, na zaproszenie p.Aleksandry Sołeckiej i p.Moniki Siwek, pojawił się ... Mały Książę! Przyniósł piękne i mądre przesłanie: "Dobrze widzi się tylko sercem, najważniejsze jest niewidoczne dla oczu". Bohater lektury Antoine'a de Saint-Exupery'ego będzie przyglądał się ze ściany dzieciom w czasie ich zajęć smileysmileysmiley

           

              

 

Jolanta Walczak
Przejdź do strony:
Uczniowie