Mimo iż rok szkolny rozpoczyna się dopiero 3 września, zainicjowaliśmy swoją działalność już 1 IX na Dniach Pyrlandii. Po dwumiesięcznej przerwie, z nakładem nowych sił, wystartowaliśmy z naszą zbiórką. Po raz kolejny spotkaliśmy się z ogromną życzliwością i otwartością. Już po pierwszych minutach nasze puszki wypełniły się brzęczącymi monetami.

Zbiórka była tym bardziej wyjątkowa, iż w akcji uczestniczyli absolwenci Gimnazjum. Ukazuje to ich ogromne zaangażowanie w pomoc Hospicjum Palium. Chcielibyśmy gorąco podziękować wszystkim wolontariuszom: Agnieszce Witkowskiej, Karolinie Łopatce, Magdalenie Starnowskiej, Karolinie Majek, Joannie Wróblewskiej, Edycie Pawlęty, Aleksandrze Rubisz, Weronice Wąsiewicz, Joannie Budniak oraz Piotrowi Tórzowi za to, że po raz kolejny nie zawiedli podopiecznych fundacji.

Katarzyna Pilarska

3 września odbyła się w naszej szkole inauguracja nowego roku szkolnego. O godz. 9.00 w uroczystości uczestniczyli uczniowie klas II i III, a o godz. 10.00 uczniowie klas I.

Młodzież powitali p. Jolanta Walczak oraz wiceburmistrz Rafał Marek. Pan Marek uroczyście wręczył pani Walczak akt powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Luboniu. Rozpoczął się zatem nowy etap funkcjonowania szkoły.

Później przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta Joanna Humerczyk (absolwentka naszego gimnazjum) zachęciła młodzież do zainteresowania się działalnością młodych radnych oraz przypomniała, że zbliżają się wybory do RRM.

Następnie uczniowie klas 2a i 2e zaprezentowali program artystyczny, nad którego przygotowaniem czuwali nauczyciele: p. Paulina Hącia, p. Patryk Dondajewski i p. Marcin Zabłocki. Gimnazjaliści wierszami i piosenkami pożegnali się z mijającymi wakacjami i powoli kończącym się latem. Warto podkreślić, że autorką kilku utworów poetyckich była Julia Kolenda ,uczennica klasy IIa. Po przedstawieniu gimnazjaliści udali się na spotkania z wychowawcami.

Życzymy wszystkim uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły dużo siły, sukcesów i zadowolenia całym roku szkolnym 2012/2013.

Paulina Hącia
Uczniowie