10 listopada obchodziliśmy w szkole Narodowe Święto Niepodległości. Mieliśmy niezwykłą okazję posłuchania wspaniałego koncertu w wykonaniu nauczycieli i uczniów z poznańskich szkół muzycznych.

Autorkami pomysłu były p. Jolanta Walczak i p. Justyna Szczodrak. Projekt udało się zrealizować dzięki życzliwości dyrekcji Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu: p. dyrektorowi Wojciechowi Michalskiemu, p. dyrektor Danieli Kraus-Burzyńskiej oraz kierownik sekcji pianistycznej - p. Barbarze Jarantowskiej.

Wykonawcami koncertu "Święto Niepodległości - powód do radości" byli nauczyciele i uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej II st. im. Fryderyka Chopina, Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. Henryka Wieniawskiego oraz Policealnego Studium Piosenkarskiego im. Czesława Niemena w Poznaniu.

G2

10 listopada 2012 roku w naszej szkole obchodziliśmy Święto Rogala Marcińskiego.

Z tej okazji Koleżanki z Samorządu Uczniowskiego zapoznały nas z historią rogala, inne zaprosiły na wypieki.

Dziękujemy za rogale artystycznie wykonane zgodnie z wielkopolskim przepisem: Natalii Ignasiak, Joannie Mańczak, Karolinie Franczak, Marcie Rolskiej oraz Jakubowi Knitterowi.

Samorząd Uczniowski

W mijającym tygodniu uczniowie klas trzecich naszej szkoły mieli okazję uczestniczyć w lekcjach prowadzonych przez angielskiego nauczyciela wyłącznie po angielsku. Pan Moses Molongo uczy już od kilku lat języka angielskiego młodzież w Europie,a przybył do naszego gimnazjum z Londynu. Fakt, że jest on z pochodzenia Kameruńczykiem, dodatkowo został wykorzystany na lekcjach przez gościa przy przedstawieniu swojego rodzinnego kraju.

Na zajęciach po wzajemnym przedstawieniu się, gość opowiadał o Kamerunie, a także przeprowadzał aktywizujące zadania językowe, które wykonywaliśmy w grupach. Nie obyło się też bez angielskiego dyktanda, które dla wielu uczniów było prawdziwym wyzwaniem.

Z pewnością kontakt z gościem był bezcennym doświadczeniem lingwistycznym dla naszych wychowanków.

M.Szymankiewicz

Konkurs składać się z będzie dwóch etapów:

I. Test eliminacyjny

II. Teleturniej: Jeden z dziesięciu

Dziesięcioro najlepszych uczniów zakwalifikowanych do konkursu weźmie udział w teleturnieju. Teleturniej będzie miał cztery rundy, które przebiegać będą następująco :

Runda 1 - każdy po kolei odpowiada na pytanie. Zadanych zostanie 20 pytań.

Runda 2 - pierwsza osoba siedząca z prawej strony, która poprawnie odpowiedziała na oba pytania, wyznacza osobę, której zostanie następne pytanie. Jeśli ona odpowie poprawnie, to wyznacza kolejną osobę. W ten sposób zadawane są pytania do momentu, w którym tylko 3 osoby będą "przy życiu" (każdy ma trzy życia - kiedy trzy razy błędnie odpowie na pytanie prowadzącego, odpada z gry).

Runda 3 - zawodnicy zachowali swoje życia z rund poprzednich. Odpowiadają po kolei na 6 pytań, a następnie osoba, która posiada największą ilość punktów, wskazuje następnego gracza. Wygrywa ten zawodnik, który najdłużej zachowa się przy życiu.

Konkurs Wiedzy o Igrzyskach Olimpijskich będzie składał się z następujących kategorii:

  • wiedza o IO
  • Polscy Olimpijczycy
  • świat na IO ( najważniejsze osiągnięcia, I-III miejsca)
  • Londyn 2012

Teleturniej rozegrany zostanie 20.11.2012 r. o godz. 15.15

Organizatorzy: Z. Stolaś, B. Potocka-Taczak, M. Garstkiewicz
Uczniowie