Przejdź do strony:

22 kwietnia obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Ziemi. W związku z tym, iż w tym czasie trwała przerwa świąteczna i nie mogliśmy zorganizować wspólnego wiosennego śniadania,przygotowaliśmy je 16 maja. Popularyzowaliśmy zdrowy styl życia. Podczas przerwy między lekcjami uczniowie, którzy pokazali przygotowaną wcześniej kanapkę, mogli otrzymać od uczniów z klasy 8c pyszny sok, warzywo-owocową sałatkę oraz zdrowego sandwicha. Wszyscy chętnie korzystali z pięknie przygotowanego śniadaniowego stołu.
Była to doskonała integracja młodzieży naszej szkoły. 

Natalia Woźniak, Beata Siwek, 8c

Gromady uśmiechniętych dzieci, wesołe mamy i tatusiowie dumni z pociech to wizytówka tegorocznego biegu z okazji Dnia Dziecka. Z uwagi na datę tegorocznej imprezy biegowej świętowaliśmy na sportowo również Dzień Matki. Na starcie biegu stawiło się blisko setka dzieci i młodzieży podzielonych na 6 kategorii ze względu na płeć i wiek. Na mecie czekał fluo medal dla każdego, który świecąc w nocy będzie przypominał udział w biegu. Na koniec uściski rodziców, pani burmistrz i zasłużona wata cukrowa, a dla co bardziej głodnych "Pyra po Lubońsku". Tak zakończyła się XIV edycja biegu. Sędzią i organizatorem był pan Łukasz Budzyński oraz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Luboniu. Nagrody ufundował Urząd Miasta. Współpraca: Ośrodek Kultury w Luboniu, LOSiR, Szkoła Podstawowa nr 5, Forum Obywatelskie Luboń. Dokumentacja zdjęciowa Paweł Wolniewicz, Monika Misiaczyńska. 

Łukasz Budzyński

„Jak nauczyć komputer rozumieć określenia nieprecyzyjne” – tak brzmiał tytuł wykładu, na który wybraliśmy się w ubiegły wtorek 21 maja wraz z p. Sobczak i p. Malinowską. Doktor habilitowany Krzysztof Dyczkowski z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza z Wydziału Matematyki i Informatyki opowiedział nam, jak można wykorzystać zbiory rozmyte do reprezentowania i przetwarzania wiedzy człowieka. Ma ona charakter percepcyjny i opiera się często na określeniach lingwistycznych – w większości nieprecyzyjnych, np. „kilka”; „wysoki”; „ciepło” etc. Tych wszystkich sformułowań komputer nie jest w stanie zrozumieć, a my dowiedzieliśmy się, jak mu to umożliwić. Wykład był niezwykle ciekawy i wiele z niego wynieśliśmy. Kto wie, może kiedyś ktoś z nas sam będzie studiował na tym wydziale? :) 

Małgosia Wojsz

Dnia 17 maja 2019 roku odbyła się w naszej Szkole Podstawowej nr 5 w Luboniu uroczystość nadania jej imienia świętego Jana Pawła II. Kandydaturę Papieża Polaka  wyłoniono w referendum przeprowadzonym w zeszłym roku szkolnym wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły – ponad 82% z nich było za wyborem Jana Pawła II. Na uroczystość przybyło wielu zaproszonych Gości – Pani Burmistrz Małgorzata Machalska, zastępca Burmistrza Pan Mateusz Mikołajczak, Przewodnicząca Rady Miasta Lubonia pani Teresa Zygmanowska, P.Romualda Suchowiak Kierowniki Wydziału Oświaty UM, przedstawicielki Kuratorium Oświaty w Poznaniu: Pani Anetta Szurkowska i Pani Agata Herda, Pani Agnieszka Begier (dyrektor Biblioteki Miejskiej w Luboniu), Pani Irena Skrzypczak, Pan Zbigniew Jankowski, Pan Michał Kosiński, Pan Andrzej Okupniak, przedstawiciele Prezydium Rady Rodziców: Pani Monika Stróżyńska, Pani Katarzyna Jurewicz, Pan Artur Woźniak, Ks. Bernard Cegła (proboszcz parafii pw. św. Barbary), Rafał Nowak (nasz dawny katecheta, teraz proboszcz parafii w Czapurach), Proboszcz pobliskiej parafii pod wezwaniem św. Barbary ks. Bernard Cegła, Dyrekcja, Nauczyciele i cała społeczność szkolna.
Na początku uroczystości Ala Nowicka i Jakub Buczkowski z klasy 3d gimnazjum przedstawili Gości oraz powitali wszystkich obecnych na hali. Następnie wszyscy odśpiewali "Mazurek Dąbrowskiego", a potem głos zabrała Pani Dyrektor Jolanta Walczak, która w pięknych słowach przypomniała wartości, które reprezentował Jan Paweł II i które powinny stać się wzorem do naśladowania dla innych. Przemówienie wygłosiła również Pani Burmistrz Małgorzata Machalska oraz przedstawicielka Kuratorium Pani Anetta Szurkowska. Pani Teresa Zygmanowska odczytała uchwałę Rady Miasta i jej uzasadnienie,  nadającą Szkole Podstawowej nr 5 w Luboniu imię Jana Pawła II. Wzruszającym momentem było odśpiewanie dwóch hymnów – najpierw chórek dziewcząt z klasy 3 g gimnazjum zaśpiewał po raz ostatni hymn gimnazjalny, do którego tekst napisała była polonistka, Pani Janina Lewandowska, a muzykę skomponowała Pani Dorota Mucha. Następnie chór złożony z uczniów klasy 0 i klas 1 odśpiewał nowy hymn szkoły, do którego słowa i muzykę napisała Pani Anna Augustyniak. Nowy sztandar poświęcił ks. kanonik Bernard Cegła. Uczniowie klasy 5c złożyli kwiaty pod pamiątkową tablicą w holu szkoły,  poświęconą Ojcu Świętemu. Maja Usak, Marysia Stachowiak, Oliwier Chasiński i Kuba Skienkiewicz z klasy 3f  klas przedstawili dokonania Jana Pawła II. Na altówce przepięknie zagrała Zuzia Kowalewska 5a. Następnie w programie artystycznym, przygotowanym przez uczniów klasy 5c (Ola Ziółkowska, Basia Zalewska, Zuzia Wojewódzka, Julia Cierniak, Maciej Banachowicz, Oliwier Kapuściński) i Panią Małgorzatę Wagner, został przypomniany życiorys Papieża, wiersze i ciekawostki związane z Jego osobą. Słowa uczniów przerywane były prezentacjami różnych momentów z życia Ojca Świętego – m.in. wyboru na stanowisko papieża, Jego pogrzebu oraz wypowiedzi zaczerpniętych z wygłoszonych niegdyś kazań. Chór pod dyrekcją Pani Doroty Muchy odśpiewał dwie pieśni – „Lolek” i „Abba Ojcze”. Na gitarze akompaniował Pan Patryk Dondajewski. Piękne dekoracje wykonali Pani Katarzyna Pilarska i Pan Sławomir Wojciak, a nawiązywały one do pasji Ojca Świętego – górskich wędrówek, narciarstwa, spływów kajakowych i piłkarstwa w latach dzieciństwa. Po zakończeniu uroczystości wszyscy mogli obejrzeć wystawę zdjęć, plakatów i rysunków uczniów, przeczytać cytaty z wypowiedzi Papieża, które zawisły na drzwiach sal, jednak najcenniejsze pamiątki znalazły się w gablotach w holu szkoły – buty kardynała Karola Wojtyły, które miał na sobie podczas pamiętnego konklawe w Rzymie, z którego już nie wrócił do kraju, Jego biret kardynalski, piuskę, koloratkę, chusteczkę i inne wartościowe  przedmioty, które Pan Sławomir Wojciak, nauczyciel religii w naszej szkole, pozyskał dzięki uprzejmości Sióstr Służebniczek z Lubonia, które są ich właścicielkami. Doniosłość uroczystości podkreśliły galowe stroje uczniów, ozdobione biało-żółtymi kotylionami, gdyż te kolory oznaczają barwy papieskie. Na holu wyeksponowaliśmy także prace uczniów poświęcone naszemu Patronowi (koordynatorki konkursu plastycznego: Pani Katarzyna Ratajczak i Pani Dorota Mucha).
Bardzo dziękujemy Dyrekcji Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie za wypożyczenie gablot. 

Małgorzata Wagner
Przejdź do strony:
Uczniowie