7 marca OTWORZYLIŚMY DRZWI dla szóstoklasistów i ich rodziców. Pokazaliśmy kandydatom gimnazjum, przedstawiliśmy swoje działania i ofertę na nowy rok szkolny. Liczba gości przekroczyła nasze oczekiwania! Przyszli nie tylko lubonianie. Do „Dwójki” dotarli także mieszkańcy Wir, Komornik, poznańskiego Świerczewa i Dębca. Wszyscy byli pod ogromnym wrażeniem tego, co usłyszeli i zobaczyli. W holu p. dyrektor J. Walczak powitała przybyłych i omówiła najważniejsze obszary działań. O swoich zadaniach opowiedziały: psycholog, p. M. Szmyt, doradca zawodowy, p. A. Jankowska-Łukomska, opiekunka wolontariatu: wicedyrektor p. K. Pilarska, koordynatorka projektu Comenius, p. M. Madajczyk-Głowacka, autorki programów przewidzianych do realizacji od września: p. M. Szymankiewicz, E. Rubisz i M. Madajczyk-Głowacka. Głos zabrali także uczniowie: Joasia Budniak, Eliza Misiaczyk, Majka Jaśkowiak, Marta Kruszyńska, Dagmara Czajka, Kinga Kaczmarek i Kuba Jelinski.  Poza ogólną prezentacją i występami w holu w poszczególnych pracowniach czekały doświadczenia chemiczne i fizyczne, obserwacje biologiczne, ćwiczenia, zagadki, rebusy, krzyżówki z matematyki, języka polskiego i języków obcych oraz zadania muzyczne i plastyczne. Gimnazjaliści zachęcali do malowania motyli, wykonywania zadań przy pomocy programów komputerowych oraz jazdy na rowerach spinningowych. Pierwsze tego typu spotkanie z kandydatami uważamy za bardzo udane!

G2

Uczniowie klasy 1 f zachęceni przez nauczycielkę plastyki p. Dorotę Muchę odwiedzili Muzeum Narodowe w Poznaniu.  Uczestniczyli w lekcji muzealnej, której temat brzmiał: "Jak patrzeć na dzieło sztuki?".  Zajęcia odbyły się w salach Galerii Malarstwa. Uczyły młodzież patrzenia na dzieło sztuki w taki sposób, aby jak najwięcej „powiedziało" odbiorcy. Uczniowie interpretowali obrazy z punktu widzenia formy i treści. Poznali różne zasady komponowania dzieła malarskiego (kompozycja statyczna i dynamiczna, otwarta i zamknięta, linie kompozycyjne, kierunki ruchu itp.) Podczas zajęć zwracali również uwagę na konteksty pozaobrazowe.

Dorota Mucha

Odbyły się dwa kolejne spotkania poświęcone koncepcji pracy szkoły. 27 lutego drugi raz debatowali uczniowie - reprezentanci poszczególnych klas. Miały miejsce gorąca dyskusja i owocne warsztaty. Młodzież i tym razem zaprezentowała wiele ciekawych propozycji. Z kolei 4 lutego swoje pomysły na szkołę omawiali rodzice uczniów ze wszystkich klas. P. dyrektor zaprezentowała wnioski z rozmów przeprowadzonych w czasie wywiadówek. Na bazie tych uwag dyskutowano na temat bliższych i dalszych celów, które należy osiągnąć. Wiele miejsca poświęcono także  codziennym sprawom, które - co zrozumiałe - są bardzo ważne dla uczniów i ich rodziców. Wszystkie propozycje, zarówno młodzieży, jak i dorosłych, zostaną wykorzystane przy tworzeniu ostatecznej wersji koncepcji pracy Gimnazjum nr 2 w Luboniu.

Dyrekcja serdecznie dziękuje gimnazjalistom i ich rodzicom za udział w debatach, a nauczycielkom: p. Ewie Frąckowiak i p. Joannie Taberskiej za pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu spotkań.

G2

27 lutego 2013 roku odbyły się Szkolne Mistrzostwa Klas Trzecich w Piłkę Ręczną. Do turnieju zgłosiło się siedem klas: 3 a, b, c, d, e, g, h. Z powodu małej liczby chłopców w swoich klasach uczniowie 3b i 3c połączyli się zgodnie w jedną drużynę. Zespoły liczyły maksymalnie 10 osób. W ich składzie mogły być również dziewczyny. Mecze rozgrywane były w dwóch grupach po trzy zespoły. W grupie pierwszej były klasy 3h, 3d, 3a, a w drugiej grupie klasy 3e, 3g, 3b+c. Zwycięzcy grup walczyli o pierwsze i drugie miejsce. Mecze rozgrywane były po 6 minut ciągłej gry. Oto klasyfikacja ogólna: 3h (1. miejsce), 3 e (2. miejsce), 3 d (3. miejsce), 3 b+c (4. miejsce), 3 a (5. miejsce), 3 g (6. miejsce). Gratulujemy klasom 3h, 3e, 3d zajęcia miejsc medalowych, a pozostałym udziału i sportowej rywalizacji. Organizatorami turnieju byli p. Marcin Zabłocki, p. Michał Garstkiewicz i p. Krzysztof Błaszczyk.

Marcin Zabłocki
Uczniowie