W marcu odwiedzili nas przedstawiciele kolejnych dwóch poznańskich szkół: Zespołu Szkół Budowlanych z ulicy Grunwaldzkiej oraz Mateusz Fąferek i Łukasz Borowski, nasi absolwenci, obecnie uczniowie Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 im. Henryka Zygalskiego. Pierwsza z nich oferuje naukę w zawodach: technik budownictwa, technik architektury krajobrazu, technik renowacji elementów architektury, technik urządzeń sanitarnych, monter zabudowy i wykończeń w budownictwie, blacharz samochodowy, lakiernik, dekarz, elektromechanik pojazdów samochodowych, druga przygotowuje do profesji: elektronika, energetyka i elektryka. Goście przedstawili nam ofertę tych placówek i zachęcali do podjęcia tam nauki po ukończeniu klasy trzeciej. Każde takie spotkanie pomaga nam w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej. Dziękujemy gościom i szkolnemu doradcy zawodowemu.

Dawid Kopania

Dzisiaj (26.03.2013) w naszej szkole po raz pierwszy odbyły się próbne egzaminy  Cambridge ESOL z języka angielskiego. Przystąpiło do nich 31 chętnych uczniów. KET for Schools (Cambridge English: Key for Schools), PET for Schools (Cambridge English: Preliminary for Schools) to międzynarodowe egzaminy polecane przez British Council dla młodzieży w wieku 11-17 lat. Potwierdzają one znajomość języka angielskiego odpowiednio na poziomie A2 oraz B1 według skali Rady Europy. Są specjalnie dostosowane do zainteresowań uczniów, wykorzystują znajome uczniom tematy i sytuacje, co daje młodzieży większą pewność siebie w posługiwaniu się językiem angielskim. Umożliwiają też one rodzicom i nauczycielom wiarygodną i precyzyjną ocenę tego, w jakim stopniu dzieci opanowały język angielski.

Mamy nadzieję, że egzaminy diagnostyczne zmobilizują naszych uczniów do zdobywania kolejnych kwalifikacji językowych i dadzą motywację do zdobywania bardzo dobrego wykształcenia.

Małgorzata Szymankiewicz

Uczennica klasy III c Maria Jaworska uprawia tańce ludowe. Od 7 lat tańczy w Dziecięcym Zespole Folklorystycznym Cepelia w Poznaniu. Tańce ludowe stały się pasją Marysi i sposobem na zwiedzenie świata. Wraz z zespołem była na przeglądzie w Bułgarii, Chorwacji i Węgrzech. Ćwiczy 2 razy w tygodniu po 4 godziny. 26 marca 2013 r. w czasie lekcji wychowania fizycznego uczennica zaprezentowała swoje umiejętności i nauczyła koleżanki z klasy fragmentu tańca lubelskiego.  Dziewczęta świetnie się bawiły. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że można się nieźle zmęczyć przy tych tańcach. Marysia nie tylko nauczyła nas kroków, ale też zaśpiewała przyśpiewki: siustu, siustu i sarnę. Uczennica wystąpiła w regionalnym stroju lubelskim, składającym się z ciasnotki (krótkiej spódnicy zastępującej majtki), halki, spódnicy, fartuszka, serdaka (kamizelki), bluzki oraz butów. Natomiast w strój żywiecki ubrana była Alicja Wojewoda. Marysia niebawem zmieni zespół i będzie tańczyła w zespole dorosłych - Wielkopolanie.

Dziękuję Marysi za zaprezentowanie swojej pasji i odwagę w czasie lekcji.

Zofia Stolaś

22 marca obchodzimy Dzień Ochrony Bałtyku. Z tej okazji w holu szkoły uczniowie, pod kierunkiem nauczycielek geografii, przygotowali tematyczne plakaty. Celem wystawy jest przybliżenie młodym ludziom, jak duża jest presja człowieka na ten akwen wodny. Z ekspozycją będzie można zapoznać się w ciągu kilku następnych dni. Zapraszamy!

Aneta Jankowska-Łukomska, Monika Siwek
Uczniowie