Samorząd Uczniowski prosi wszystkich uczniów, którzy mają w domu niepotrzebne podręczniki i mogą przekazać je szkole, o dostarczenie ich do biblioteki szkolnej. Chcemy w ten sposób utworzyć społeczny bank podręczników, aby wspomóc uczniów z rodzin mniej zamożnych. Liczymy na Wasze wsparcie!

SU

Niedługo zacznie funkcjonować nowy sklepik szkolny. Na razie trwają prace remontowe, dzięki którym pomieszczenie spełni wszystkie wymogi bhp i stanie się bardziej funkcjonalne. Poza tym będzie dużo ładniejsze niż wcześniej. Pani, która niebawem zaspokoi nasze apetyty, bardzo chce dowiedzieć się, czego uczniowie oczekują. Stąd na parapecie pojawiła się "skrzynka życzeń", do której możecie wrzucić karteczki z Waszymi oczekiwaniami. Oczywiście, stawiamy na zdrową żywność - zgodnie z sugestiami uczniów i rodziców ze spotkań poświęconych koncepcji pracy szkoły.

G2

We wtorkowy poranek, 2 września, po dwóch wyjątkowo słonecznych i ciepłych miesiącach wakacji, nasi gimnazjaliści oficjalnie rozpoczęli kolejny rok nauki. Drugo- i trzecioklasiści zgromadzili się w holu szkoły  o godz. 9.00, powitanie pierwszoklasistów nastąpiło półtorej godziny później. Po części oficjalnej młodzież obejrzała występ artystyczny przygotowany przez klasy II f i II a pod kierunkiem p. Jolanty Skowrońskiej i p. Barbary Małeckiej. W uroczystości inaugurującej rok szkolny 2013/2014  wzięli udział zaproszeni goście: p. burmistrz Rafał Marek, p. Romualda Suchowiak, kierownik Wydziału Oświaty i Zdrowia Urzędu Miasta, podkomisarz Anita Haegenbarth, zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Luboniu, st.sierż. Agnieszka Smoczyk,  Asystent Ogniwa Prewencji KP Luboń, p. Marta Paul-Lis - przedstawicielka Wojewódzkiego Inspektora Sanitarno- Epidemiologicznego oraz p. Roman Goliński z Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Obecność na uroczystości tak licznego grona osób wiąże się w dużym stopniu z podjętymi w ubiegłym roku szkolnym działaniami edukacyjnymi. W czerwcu bowiem na bazie porozumienia zawartego z Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM powstała klasa o profilu bezpieczeństwo narodowe, planująca współpracę z wyżej wymienionymi instytucjami. Mamy nadzieję, że już niedługo będziemy mieli okazję ocenić efektywność podjętych inicjatyw i podobnie jak w roku ubiegłym osiągniemy kolejne sukcesy dydaktyczne. 

Anna Wodzyńska-Skotarczak
Uczniowie