Przejdź do strony:

W celu zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 w Szkołe Podstawowej  nr 5 w Luboniu nastąpi zawieszenie zajęć dydaktyczno- wychowaczych.

  • W dniach 12-13 marca 2020 r. będą zapewnione zajęcia opiekuńcze (w godzinach pracy świetlicy).
  • W dniach 16 - 25 marca zostają zawieszone wszystkie zajęcia. 

 Sekretariat szkoły będzie czynny codziennie w godzinach 9.00 - 15.00

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego oraz do klas 1 odbywa się według harmonogramu.


 

Prosimy o zapoznanie się z KOMUNIKATEM BURMISTRZA MIASTA LUBOŃ Z DNIA 11 MARCA 2020 ROKU
 

http://lubon.pl/contents/content/15/2814

Jolanta Walczak

                                                                                                                   
Szanowni Państwo,
 

jako Burmistrz Miasta Luboń w efekcie spotkań, w których uczestniczyli dyrektorzy lubońskich placówek oświatowych i pozostałych jednostek miejskich oraz Zespołu Zarządzania Kryzysowego, nie rekomenduję na dzień 10.03.2020 r. zamknięcia placówek oświatowych w Luboniu.

Jednocześnie wprowadza się zaostrzone środki bezpieczeństwa polegające na:

1. Kategorycznym zakazie przyprowadzania dzieci chorych do szkół, przedszkoli i żłobków.

2. Rodzic/Opiekun dziecka przyprowadzonego do placówki oświatowej z objawami chorobowymi zobowiązany będzie do natychmiastowego odbioru dziecka.  

3. Prosimy Rodziców o rozważenie możliwości pozostawienia dzieci zdrowych w domu.

4. Odwołuje się wszystkie zajęcia dodatkowe w szkołach, a także wycieczki.

5. Zabrania się przychodzenia do placówek oświatowych chorym nauczycielom i pracownikom.

6. Zabrania się wstępu Rodzicom i Opiekunom do placówki oświatowej.  

7. Obowiązują wprowadzone wcześniej w placówkach oświatowych zasady przestrzegania higieny.


Jednocześnie informuję, że Wojewoda Wielkopolski, Starosta Poznański oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny również nie rekomendują zamknięcia placówek oświatowych.

Rodziców proszę o przygotowanie się na decyzję o ewentualnym zamknięcu placówki oświatowej i opiekuńczej.

Przypominam nr infolinii NFZ dot. postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem 800 190 590.

 

Małgorzata Machalska
Burmistrz Miasta Luboń

 

SP5

Pracę plastyczne, twórcze i zabawy manualne najbardziej wzbogacają osobowość dziecka; rozwój wyobraźni,  zdolności manualnych, możliwość wyładowania emocji a to wszystko dzięki sztuce. Oto kilka prac klas 1b i 1c. 

Katarzyna Lis

W naszej świetlicy tęsknimy za wiosną i dlatego też postanowiliśmy jej namiastkę stworzyć w naszej sali. Pod koniec lutego dzieci wysiały do pojemniczków rzeżuchę, malowały drewnianą skrzyneczkę, a do doniczek z ziemią wysiały szczypiorek, koperek, nasiona dyni i kwiatów. Bacznie obserwujemy naszą hodowlę i czekamy z niecierpliwością na jej efekty. Oczywiście najszybciej wykiełkowała nam rzeżucha. Mogliśmy poznać jej właściwości odżywcze i smakowe, przygotowując zdrowe i pyszne kanapki. Niektórzy po raz pierwszy mieli okazję poznać smak tej małej, a jakże zdrowej roślinki. Dzieci z apetytem zajadały się samdzielnie przygotowanymi kanapkami, które z pewnością są o wiele bardziej zdrowe niż tak często zjadane słodycze.

Izabella Szulc
Przejdź do strony:
Uczniowie