Przejdź do strony:

Natalia Hoffmann 7a wzięła udział w Sylwestrowych Zawodach w Centrum Szkolenia Jeździeckiego na Hipodromie Wola w Poznaniu. Te ostatnie zawody w 2018 roku zakończyły się sukcesem - zajęciem pierwszego miejsca w konkursie kuców 70 cm. Wielu osiagnięć w całym roku 2019! 

SP5

We wrześniu i  październiku grupa uczniów z wszystkich klas ósmych oraz klasy 3g i 3f wzięła udział w Olimpiadzie Matematycznej Juniorów. Są to ogólnopolskie zawody matematyczne, o wysokim standardzie merytorycznym, wymagające nie tyle sprawności rachunkowej, co prowadzenia rozumowania matematycznego i dowodzenia tez. Zawody pierwszego stopnia składały się z dwóch niezależnych części: korespondencyjnej i testowej. Część korespondencyjna polegała na samodzielnym rozwiązaniu ogłoszonych zadań konkursowych oraz przekazaniu swoich rozwiązań na ręce szkolnego koordynatora, który przesłał prace do właściwego Komitetu Okręgowego OMJ. Część testowa odbyła się w szkole, podczas 75-minutowego sprawdzianu w warunkach kontrolowanej samodzielności, uczestnicy odpowiadali na 15 pytań testowych. Każde pytanie testowe składało się z trzech niezależnych stwierdzeń, z których część była prawdziwa, a część fałszywa (mogły być także wszystkie prawdziwe lub wszystkie fałszywe). Zadaniem uczestnika było rozstrzygnięcie, które z tych trzech stwierdzeń są prawdziwe. Wynikiem uzyskanym w zawodach pierwszego stopnia jest suma punktów obu części: korespondencyjnej i testowej. Okazało się, że czworo uczniów: Wojciech Dudziński, Zuzanna Rok i Emilia Włoszyńska z klasy 8a oraz Dobrochna Stachecka z klasy 3g uzyskali taką ilość punktów, która pozwoliła im awansować do zawodów drugiego stopnia. Warto podkreślić, że znaleźli się wśród 105 Wielkopolan zakwalifikowanych do tego etapu. Jesteśmy z Was dumni i życzymy powodzenia 12 stycznia! 

Małgorzata Zgoła

W naszej szkole kolejny raz odbył się I etap konkursu Złota Żaba z matematyki. W konkursie wzięło udział 11 uczniów gimnazjum i 16 uczniów ze szkoły podstawowej. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Edukacji Społecznej EKOS w Swarzędzu, z którą każdego roku współpracuje kilkuset nauczycieli. Konkurs jest formą pracy z uczniem zdolnym i ambitnym. Nagradza uczniów łączących wiedzę z umiejętnością niestereotypowego myślenia i poszukiwania alternatywnych rozwiązań problemów. Do kolejnego etapu awansował Miłosz Lebiedź z klasy 3g gimnazjum. Miłosz jest autorem rozwiązania jednego z zadań, którego nie przewidział organizator konkursu a  które okazało się prawidłowe. Gratulujemy Miłoszowi i pani Elżbiecie Sobczak-Ellmann nauczycielce Miłosza. 

                   

Małgorzata Zgoła-szkolny koordynator konkursu

15 grudnia w Muzeum Bambrów Poznańskich miało miejsce filmowanie ostatnich scen do filmu przygotowywanego z okazji setnej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Uczestnikami sceny były uczennice klasy 3 g: Małgosia Wojsz, Oliwia Panek, Marianna Kowańska i Zosia Kaczmarek. Ekipa filmowa to Mikołaj Zdyb i Piotr Witt. Scena przygotowana przez naszą szkołę przedstawia dziewczyny drące płótno na bandaże dla powstańców. Reżyserem filmu jest p.Łukasz Budzyński. 

Łukasz Budzyński
Przejdź do strony:
Uczniowie