W dniu 31 maja 2020 roku siedem nauczycielek Szkoły Podstawowej nr 5 w Luboniu zakończyło staż na wyższy stopień awansu zawodowego. Zgodnie z przepisami oświatowymi Panie odbyły rozmowy kwalifikacyjne w dniach 2 i 6 lipca. Wszystkie nauczycielki uzyskały akceptację komisji kwalifikacyjnej. Serdecznie gratulujemy: p.Magdalenie Słomińskiej, p.Jagodzie Dudziak-Przedwojskiej, p.Pameli Wesołowskiej, p.Izabelli Szulc, p.Violetcie Karpiuk, p.Joannie Nowak oraz p.Joannie Melinger.

Jolanta Walczak

Uczniowie naszej szkoły przyłączyli się do akcji organizowanej przez Hospicjum Palium - #motylwdomu. Przesłane zostały piękne zdjęcia i film. Miały one przypominać działania realizowane w ramach Motylego Wolontariatu. Spośród prac dostarczonych do Hospicjum Palium został wyłoniony zwycięzca - wzruszający film nagrany przez naszą uczennicę - Ulę Zdyb z klasy 7a. 

Serdecznie gratulujemy!
 

Paulina Hącia

W imieniu Pani Burmistrz Małgorzaty Machalskiej zapraszamy Rodziców i Nauczycieli na konferencję „Rodzic i Nauczyciel partnerem w procesie edukacji i wychowania”, która odbędzie się 9 grudnia 2019 roku o godzinie 18.00 w Szkołle Podstawowej nr 5.  Temat: tegorocznej konferencji: "Jak rozmawiać z dziećmi i nastolatkami, aby uniknąć zagrożeń związanych z uzależnieniami”.  

                    

                                 

                         

SP5
Przejdź do strony:
Uczniowie