#Zmalujmy coś dobrego.

5.03.2019 r.

Mieliśmy zaszczyt gościć w klasie 6a doktorantów: p.Joannę Radzioch i p.Macieja Górnego, którzy współtworzą akcję wolontariatu  #ZmalujmyCosDobrego pod patronatem Koła Naukowego Polityki  Ekonomicznej i Społecznej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest to  pomoc charytatywna dla osiemnastolatka Jakuba Czecholińskiego cierpiącego na dziecięce porażenie mózgowe Na lekcji wychowawczej w dniu 28.02.2019 doktoranci rozmawiali  z uczniami na temat problemu wykluczenia społecznego oraz przedyskutowali formy pomocy Jakubowi, w które mogliby zaangażować się wychowankowie SP5 w Luboniu. Uczniowie klasy 6a zachęceni do działania zorganizowali w dniu 4 kwietnia kiermasz, na którym zaoferowali darczyńcom własnoręcznie namalowane obrazy. Zebrane fundusze w kwocie 750 złotych przekazali na rzecz akcji charytatywnej UAM Kubie i jego mamie pani Urszuli bardzo pomoże nowy wózek inwalidzki i podnośnik do wanny, dlatego liczy się każda złotówka. W planach organizatorów akcji jest koncert charytatywny, z którego dochód przeznaczony będzie na sprzęt dla Kuby. W koncercie mogą wziąć udział uczniowie z rodzicami. Odbędzie się on w Auli UAM w dniu 12 kwietnia o godzinie 18. 

Małgorzata Szymankiewicz
Uczniowie