Zbiórka pieniędzy dla Hospicjum Palium w Poznaniu

8.05.2019 r.

W środę 1 maja 2019 r. odbyła się kolejna akcja szkolnego wolontariatu. Nasi wolontariusze, pod opieką p.E.Sobczak, jak co roku, spotkali się w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i od godziny 10.00 zbierali pieniądze na rzecz Hospicjum Palium, rozdając wykonane wcześniej przez uczniów motyle. Wolontariusze z wielką chęcią zgłosili się do tej akcji i z radością wykonywali swoje zadanie, pokazując, że warto pomagać innym. 

                     

Elżbieta Sobczak
Uczniowie