Zaproszenie na II Konferencję Rad Rodziców w Luboniu

13.03.2016 r.

Doceniając Państwa wkład pracy, pomoc, wsparcie i osobiste zaangażowanie w funkcjonowanie lubońskiej oświaty, mam zaszczyt zaprosić na spotkanie, które stanowi formę podziękowania dla członków rad rodziców za codzienną społeczną pracę na rzecz lubońskich placówek oświatowych. II Konferencja Rad Rodziców lubońskich szkół i przedszkoli „Rodzic i nauczyciel partnerem w procesie edukacji i wychowania” odbędzie się 5 kwietnia 2016 roku, o godz. 18:00, w hali LOSIR Sp. z o.o., ul. Kołłątaja 2 w Luboniu. 
Małgorzata Machalska, Burmistrz Miasta Luboń

UM Luboń
Uczniowie