II KONCERT CHARYTATYWNY

10.01.2016 r.

stycznia odbył się w naszej szkole koncert charytatywny na rzecz Stowarzyszenia Wspólna Droga. W to zimowe popołudnie na scenie gimnazjum wystąpili uczniowie Zespołu Szkół Muzycznych, mieszczącego się przy ulicy Głogowskiej w Poznaniu pod opieką pań: Danieli Kraus-Burzyńskiej, wicedyrektor szkoły i Doroty Czerwińskiej, która przygotowała występujących artystów. Zaprezentowany repertuar obejmował tradycyjne kolędy i pastorałki oraz utwory karnawałowe, które wzbudziły ogromny aplauz wśród publiczności. Po przerwie, w czasie której goście mogli skosztować wypieków naszych uczniów w kawiarence prowadzonej przez samorząd uczniowski, nastąpiła druga część programu. Na scenie wystąpili uczniowie naszej szkoły: Anna Klemczak, Michalina Maćkowiak wraz z tatą, panem Łukaszem Maćkowiakiem, Klaudia Ziomek oraz Łukasz Kalinowski. Owacyjnie został przyjęty także występ przedstawicielki Stowarzyszenia Wspólna Droga – Pauliny Przebitkowskiej, która zaprezentowała dwie kolędy: „Gdy śliczna panna” i „Anioł pasterzom mówił”. Po części artystycznej na scenę została zaproszona p. Beata Grycza – prezes stowarzyszenia, której zostały przekazane zebrane w czasie koncertu pieniądze – 1850 zł oraz 450 zł z akcji, która została przeprowadzona w gimnazjum w październiku (zamiast kwiatów dla nauczycieli uczniowie zebrali pieniądze na rzecz ”Wspólnej Drogi”). Swoją cegiełkę na rzecz warsztatów terapii zajęciowej podarowała także pani Daniela Kraus-Burzyńska, przekazując na licytację płyty nagrane przez Big Band Zespołu Szkół Muzycznych. To przedsięwzięcie nie powiodłoby się bez wsparcia wielu osób. Dziękujemy przedstawicielom Zespołu Szkół Muzycznych wraz z opiekunkami, p. Danielą Kraus – Burzyńską i p. Dorotą Czerwińską. Dziękujemy sponsorom: firmie „Klimex” za naczynia jednorazowe oraz naszemu absolwentowi Kajetanowi Kaczmarkowi z firmy „Late” za oświetlenie koncertu. LOSiR za sprzęt nagłaśniający. Podziękowania kierujemy także do pań - animatorek, które opiekowały się dziećmi w czasie imprezy: Doroty Mazurek i Katarzyny Przybylskiej oraz Adriana Mieszały, naszego absolwenta, który poprowadził drugą część spotkania. Dziękujemy serdecznie także wszystkim nauczycielom, którzy włączyli się w organizację tego koncertu, przygotowując dekoracje, organizując kawiarenkę, szatnię dla gości, zabawy dla maluchów, sprzedając bilety na terenie Lubonia, a także koordynując działania uczniów. 

 

 

 

 

 

                   
 

Organizatorzy koncertu: SU i SKW
Uczniowie