Zakończenie projektu "Nauka w przestrzeni"

13.11.2014 r.

12 listopada zakończyliśmy projekt edukacyjny "Nauka w przestrzeni". Lekcje prowadziła dla nas p. Kinga Grzybowska - Daniel we współpracy z Politechniką Poznańską. Po zakończonych działaniach związanych z projektem uczniowie klasy 1e naszej szkoły powtórzyli wiadomości o skali i jej rodzajach. Nauczyli się stosować skalę w obliczeniach matematycznych i w życiu codziennym. Posługiwali się prostymi narzędziami pomiarowymi, nabyli wiedzę dotyczącą zasad projektowania i wykonali projekty szaf. Poszerzyli swoje perspektywy naukowe. Poznali zawód architekta. Nauczyli się także zasad współpracy w grupie i nabyli umiejętności organizacyjne. Udział w projekcie to okazja do współdziałania, polegająca na wspólnym wykonywaniu zadań i pomaganiu sobie nawzajem. To też indywidualna realizacja wyznaczonych celów. Dla uczniów realizujących projekt "Nauka w przestrzeni" to jedno z wielu doświadczeń nabytych w szkole. 
 

Aneta Jankowska-Łukomska
Uczniowie