Zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu - prezentacja i prelekcja dla uczniów

7.02.2015 r.

„Internet jest nieocenionym narzędziem komunikacji, edukacji i rozrywki. Umożliwia wszechstronną komunikację i ułatwia kontakty, niwelując ograniczenia przestrzenne i zapewniając porozumiewanie się w czasie rzeczywistym. Ułatwia naukę i rozwijanie zainteresowań, daje możliwość dyskusji o hobby z osobami je dzielącymi. Niestety, Internet to nie tylko same korzyści. Z korzystaniem z Internetu wiążą się także rozmaite zagrożenia…” Właśnie na temat zagrożeń związanych z użytkowaniem Internetu była piątkowa prezentacja, którą poprowadził psycholog p. Aleksander Dziurdź. W prezentacji pan psycholog przedstawił najważniejsze zagrożenia: rozpowszechnianie nielegalnych treści, nielegalne uzyskiwanie danych, włamania sieciowe i zainfekowanie komputera programem wirusowym, kontakt z nieznajomymi, infoholizm (siecioholizm), spam, wyłudzenia i oszustwa na aukcjach internetowych, cyberbulling (cyberprzemoc). Szeroko omówiona została cyberprzemoc, która ma różne formy i coraz częściej doświadcza jej młodzież gimnazjalna. Bliskie okazały się także zagadnienia związane z uzależnieniem od Internetu czy telefonu komórkowego. Uczniowie potwierdzili, że spotyka to także ich i ukazane zostały zarówno objawy tego zjawiska, jak i sposoby walki z nadmiernym używaniem Internetu. Cała prezentacja wzbudziła duże zainteresowanie wśród młodzieży, która bardzo żywiołowo reagowała na omawiane zagadnienia. Widać było, że temat jest dla nich ciekawy i ważny. Niebawem będzie Dzień Bezpiecznego Internetu i z tej okazji na holu szkoły pojawiły się zasady netykiety, czyli kodeksu etycznego Internetu. Plakaty przypominały o podstawowych zasadach bezpiecznego zachowania w Internecie. Na lekcjach informatyki nauczycielki przypomną omawiane zagadnienia, a na lekcjach wychowawczych poruszone zostaną te jakże ważne wiadomości z piątkowej prezentacji. Warto dodać, że tydzień wcześniej zostali wprowadzeni w zagadnienia bezpieczeństwa w Internecie rodzice. Od nich rozpoczęła się ta akcja, żeby mieli większą świadomość niebezpieczeństw, na jakie narażone są dzieci i młodzież. Akcję przygotowały panie: Wiesława Stankiewicz i Katarzyna Paradowska, które bardzo dziękują uczniom za aktywny udział w prezentacji, a panu psychologowi za jej przeprowadzenie. 

K.Paradowska, W.Stankiewicz
Uczniowie