"Z Różańcem św. mogę zmienić świat"

18.12.2014 r.

Przez okrągły miesiąc przebiegał w naszym gimnazjum "Konkurs Różańcowy", do którego włączyły się przede wszystkim klasy pierwsze. Główną ideą konkursu było rozbudzenie w uczniach potrzeby modlitwy i przyzwyczajenie ich do modlitwy różańcowej. Czy to się udało, czas pokaże. Konkurs wygrała klasa 1h, której serdecznie gratulujemy. Słodkie nagrody oraz różańce misyjne wręczyli uczniom p. dyrektor Jolanta Walczak oraz p. katecheta: Patryk Dondajewski.

Patryk Dondajewski
Uczniowie