Występ na przeglądzie folklorystycznym

26.11.2012 r.

Zespół Szkół Specjalnych nr 102 w Poznaniu zorganizował IV Integracyjny Przegląd Folklorystyczny.

Uroczystość ta odbyła się w auli Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, dnia 26.11.2012 r. W przeglądzie wystąpiła grupa dziewcząt tańcząca salsę z naszego gimnazjum. Jak sama nazwa mówi był to przegląd integracyjny, w związku z tym występowały dzieci i młodzież pełnosprawne, jaki i z upośledzeniem intelektualnym.

Dziewczęta z naszej grupy tanecznej pięknie się zaprezentowały otrzymując mnóstwo oklasków. Miały też okazję zobaczyć ile pracy w przygotowanie do występu włożyli nauczyciele i dzieci ze szkół specjalnych.

Zarówno dla mnie jak i dla dziewcząt szokujący był "odmienny" odbiór emocjonalny osób z dysfunkcjami. Uczniowie tamtejszych szkół bardzo entuzjastycznie reagowali na tańczące grupy, nagradzając tańczących głośnymi oklaskami, miłymi komentarzami i uśmiechami. Młodzież ta bardzo dobrze się bawiła. Myślę, że moglibyśmy się wiele od nich nauczyć - jak szczerze przeżywać radość i okazywać ją innym.

W przeglądzie wzięli również udział studenci z Zespołu Tańca Ludowego działającego przy Akademii Wychowania Fizycznego. Zespół ten zarówno tańczył krakowiaka i polkę jak i do tego śpiewał. Na koniec pani dyrektor ZSS 102 - G. Piosik podsumowała występy grup tanecznych i wręczyła podziękowania.

Każdy otrzymał drobny upominek, a cała grupa otrzymała pamiątkowego ptaka, wykonanego przez uczniów tamtejszej szkoły.

Dziewczęta uczestniczące w przeglądzie: Ignasiak Natalia, Nyga Ilona, Paszek Karolina, Jóźwiak Oliwia, Cywińska Julia, Strózik Marianna, Kowalska Estera, Kozłowska Dominika, Ochniak Julia, Smelka Julia, Wojewoda Alicja, Kaczmarek Kinga, Kruszyńska Marta.

Dziękuję dziewczętom za determinację w przygotowaniu się do występu. Natomiast wspólnie z uczennicami dziękujemy p. Urszuli Dorsz za obecność w czasie prób i okazaną cierpliwość.

Zofia Stolaś
Uczniowie