Wyniki konkursu na plakat "Frühling in meiner Stadt"

22.05.2014 r.

Gimnazjaliści uczący się w naszej szkole języka niemieckiego wzięli udział w konkursie na plakat "Frühling in meiner Stadt". Dziś komisja w składzie p. Anna Trabała, p. Jolanta Walczak i p. Katarzyna Pilarska wybrała zwycięzców. Pierwsze miejsce zajęła Julia Mulak z klasy IIi, drugie - Miłosz Latosi i Michał Drgas z klasy IIi (praca zbiorowa), trzecie - Karol Stanisławski z klasy III b. Nagrodę specjalną otrzymuje Artur Mołczanowski z klasy IIi. Gratulujemy autorom najlepszych prac i dziękujemy wszystkim za udział w konkursie. 

 

Anna Trąbała
Uczniowie