Wymiana z Hiszpanią

13.04.2018 r.

Od 4 do 11 kwietnia gościliśmy grupę uczniów i nauczycieli z Institut Can Mas w Ripollet koło Barcelony. Było to nasze drugie spotkanie, ponieważ w marcu  24-osobowa grupa z nauczycielami (Magdaleną Madajczyk-Głowacką i  Katarzyną Jankowską-Kostrzewą) odwiedziła hiszpańską szkołę. Przez tydzień realizowaliśmy wspólnie program wymiany. Najważniejsze punkty to zwiedzanie Lubonia (Muzeum Martyrologiczne), zabytków Poznania, pałacu w Rogalinie i arboretum w Kórniku, poznawanie przyrody w Wielkopolskim Parku Narodowym oraz zajęcia w szkole. Uczniowie klasy 2g pod kierunkiem p. Anety Jankowskiej-Łukomskiej przygotowali prezentacje wybranych regionów Polski i zaprosili Hiszpanów na lekcję geografii. P. Łukasz Budzyński poprowadził gry i zabawy w hali sportowej. Weekend goście spędzili wspólnie z rodzinami goszczącymi, które postarały się wypełnić ten czas rozmaitymi atrakcjami. Nie zabrakło zabawy, wspólnego popołudnia przygotowanego przy pomocy całej społeczności szkolnej: rodziców, uczniów, Samorządu Uczniowskiego, nauczycieli. Spotkanie uświetniły występy muzyczne i degustacja potraw. Projekt wymiany przypadającej w roku ogłoszonym przez Komisję Europejską  Rokiem Dziedzictwa Kulturowego był nie tylko okazją do poznania polskiej i hiszpańskiej kultury i tradycji, ale też doskonalenia znajomości języków, zawierania nowych znajomości, nauką samodzielności, rozbudzaniem zamiłowania do podróży, integrowaniem się środowiska szkolnego, wymianą doświadczeń. Korzyści wynikających z udziału w wymianie młodzieży jest wiele i każdy uczestnik zapewne ma własne przemyślenia i refleksje, które wykorzysta w przyszłości. Może zawarte nowe przyjażnie przetrwają próbę czasu i spotkamy się ponownie?
Bardzo dziękuję rodzinom uczestników wymiany, uczniom, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do przyjęcia naszych partnerów i uświetnienia  ich pobytu, nauczycielom, którzy wraz ze mną przyjmowali gości (panie Katarzyna Jankowska-Kostrzewa i Paulina Hącia), paniom Anecie Jankowskiej-Łukomskiej i Jolancie Skowrońskiej oraz p. Łukaszowi Budzyńskiemu, którzy włączyli się w realizację programu i wszystkim, którzy nas wspierali. Podziękowania w formie wideo nadeszły też z Hiszpanii. Ten i inne materiały można obejrzeć na stronie wymiany https://exchangecanmassp5.blogspot.com
https://youtu.be/NTi1v5Z9TGc
 

 

Magdalena Madajczyk-Głowacka
Uczniowie