Wycieczka przedmiotowa do sądu

23.11.2012 r.

Ignorantia iuris nocet - nieznajomość prawa szkodzi

Uczniowie klas drugich i trzecich muszą dokonać niebawem niezwykle ważnego wyboru - zdecydować o dalszym kształceniu i przyszłym zawodzie. Na lekcjach wychowawczych rozmawialiśmy o pracy sędziego. Zdecydowałam, że połączymy poznanie jego pracy z uświadomieniem sobie, jak ważnym filarem demokracji jest niezależna władza sądownicza. Dlatego 23 listopada 2012 roku pod opieką p. Łukomskiej, p. Szymankiewicz i p. Skórskiej pojechaliśmy do Sądu Rejonowego w Poznaniu.

Chcieliśmy też poznać treści nauczane na lekcjach wiedzy o społeczeństwie. Na żywo byliśmy świadkami trzech rozpraw jawnych toczących się przed tamtejszym sądem. Poznaliśmy skład osób zasiadających do orzekania winy, a także pracę prokuratora, obrońcy oskarżonego i protokolantki sądowej.

Po przyjeździe na lekcjach WOSu umieliśmy prawidłowo odpowiedzieć na pytanie, czym jest sąd, jak się dzieli, czym jest proces sądowy i wokanda.Poznaliśmy też tajniki organu państwowego powołanego do stosowania prawa w zakresie rozstrzygania sporów pomiędzy podmiotami pozostającymi w niezgodności.

Była to doskonała okazja, aby poznać zawód sędziego, a także powtórzyć i stosować na lekcjach treści wskazane przez pracownika sądu. 

Agata Stando i Zosia Tomaszewska, klasa IIc
Uczniowie