Wycieczka do COŚ w Koziegłowach

24.09.2012 r.

W poniedziałek 24 września 2012 r. uczniowie klas 2F i 3G wybrali się do Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach. Wyjazd zorganizowała p. Joanna Taberska. Była to wycieczka przedmiotowa mająca na celu poszerzenie widomości o sposobach oczyszczania ścieków.

Na początku naszego pobytu w zakładzie zobaczyliśmy makietę całej oczyszczalni, która przedstawiała jej budowę. Pani przewodnik opowiedziała nam o roli i funkcjonowaniu zakładu. Na podstawie makiety przedstawiła dokładnie proces oczyszczania ścieków. Potem zaprosiła uczniów na wycieczkę po terenie oczyszczalni.

Gimnazjaliści dowiedzieli się, że ścieki trafiają do oczyszczalni przez kanały, a z kanałów do hali krat. Tam znajdują się kraty rzadkie, przez które przepływa całość, a następnie znajdują się kraty gęste, na których zatrzymywane są większe odpadki (np. resztki jedzenia, szmaty). Największe zanieczyszczenia nazywane są skratkami wraz z piaskiem zatrzymywanym w piaskownikach. Na skutek wstępnego oczyszczania ścieków powstają osady wstępne, które odsącza się z wody, a następnie podgrzewa do bardzo wysokich temperatur. Wtedy wytwarza się biogaz i granulat. Z biogazu powstaje energia elektryczna, która wykorzystywana jest na potrzeby oczyszczalni, przez co jest ona samowystarczalna. Granulat wyrzuca się. Osady dzieli się na osad wstępny i osad biologiczny. Osad wstępny powstaje w osadnikach wstępnych w wyniku opadania pod wpływem grawitacji zawiesin łatwo opadających, natomiast osad biologiczny zwany także wtórnym powstaje w wyniku biologicznego rozkładu związków organicznych, nieusuniętych w osadniku wstępnym. Oczyszczanie biologiczne zaczyna się po oczyszczeniu mechanicznym, w którym to ścieki pozbawione są już piasku i skratek. Następnie ścieki trafiają do 6 bioreaktorów, w których żyją mikroorganizmy żywiącymi się związkami węgla, azotu i fosforu niebezpiecznymi dla ekosystemów wodnych. Oczyszczone ścieki trafiają do rzeki Warty. W oczyszczalni znajduje się 7 biofiltrów usuwających z powietrza wszelkie zapachy.

COŚ odgrywa istotną rolę w ochronie wód rzeki Warty. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie www.aquanet.pl. Wycieczka ta wzbogaciła naszą wiedzę o recyklingu ścieków. Poszerzyła wiadomości uczniów z chemii i ekologii. Dziękujemy bardzo dyrektorowi i pracownikom Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach, za to, że mogliśmy zwiedzić zakład.

Patrycja Wiśniewska, Kamila Marnocha
Uczniowie