Wybory do Samorządu Uczniowskiego 2019/2020

4.10.2019 r.

30 września w naszej szkole odbywały się  wybory do władz Samorządu Uczniowskiego. Uczennice z klasy 8a przeprowadzały głosowanie. Każdy uczeń, który był obecny w szkole miał prawo wyborcze i mógł głosować. 
Po podliczeniu głosów okazało się, że przewodniczącym został Wiktor Kocur z klasy 8b, zastępcami Wiktora są Jagoda Stando z klasy 6a  oraz Tomasz Pięta z klasy 8a. W skład prezydium SU weszli także inni uczniowie, którzy otrzymali największą liczbe głosów.
Działania nowo wybranego zarządu wspierać będą opiekunki: Pani Aneta Łukomska i Pani Paulina Zielińska. 

Aneta Łukomska
Uczniowie