Wybierz swoją przyszłość - Targi Edukacyjne

20.03.2016 r.

18 marca grupa gimnazjalistów, przede wszystkim trzecioklasistów, pojechała z p.Łukomską, p.Frąckowiak i p.Szymankiewicz na Targi Edukacyjne do Poznania. Celem wyjazdu było zapoznanie uczniów z ofertą edukacyjną poznańskich szkół ponadgimnazjalnych. Gimnazjaliście zasięgnęli  informacji u źródeł - porozmawiali z przedstawicielami placówki edukacyjnej, a w ramach Alei Zawodów wzięli udział w interesujących warsztatach i pokazach na żywo związanych z kształceniem w kierunkach: budownictwo, elektrotechnika, elektryka, energetyka, gastronomia, informatyka i poligrafia. Przedstawiciel stoiska Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego zaprezentował nam nowatorską przestrzeń edukacyjną pozwalającą na udział w wymagających eksperymentowania, poszukiwania i odkrywania interdyscyplinarnych przygodach edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii informatycznych. Dodatkowo odwiedziliśmy Targi Książki. Zakupiliśmy tam kilka pozycji. Każdy z uczestników namalował też motyla, który symbolizuje wrażliwość, spojrzenie i pomoc drugiemu człowiekowi. Akcja miała na celu nagłaśnianie potrzeby rozbudowy Hospicjum Palium; miejsca, które służy mieszkańcom naszego województwa i w którym cały czas brakuje miejsc dla ciężko chorych pacjentów. 
 

Opracowała Aneta Łukomska
Uczniowie