Wybieramy szkoły ponadgimnazjalne

17.11.2015 r.

12 i 16 listopada odwiedzili nas przedstawiciele Zespołu Szkół w Mosinie i przedstawiciele Zespołu Szkół z ul. Działyńskich z Poznania. Nauczycielki szczegółowo opowiedziały o ofercie  placówek i zasadach naboru. W Mosinie można kształcić się w zawodzie technika hotelarstwa, technika logistyki oraz w Liceum  Ogólnokształcącym o profilu wojskowym. W Lelewelu uczniowie kształcą się w zawodzie technika logistyki, technika logistyki w mundurze, technika organizacji reklamy, technika cyfrowych procesów graficznych, technika procesów drukowania, technika procesów introligatorskich. Szkoła oferuje również naukę w szkole zawodowej w zawodzie drukarza i introligatora. Po więcej informacji nauczycielki zapraszały na strony internetowe: http://www.lelewel.poznan.pl, http://www.zsmosina.powiat.poznan.pl


 

Patrycja Bartczak, Małgorzata Rosół, 3a
Uczniowie