Wśród fal radiowych

21.03.2013 r.

Uczniowie G2 poznali ciekawy sposób komunikacji z przyjaciółmi w Europie i na świecie, mianowicie komunikację przy pomocy fal radiowych oraz urządzeń nadawczo-odbiorczych. Odbyło się to podczas spotkania z p. Krzysztofem Brodeckim (Krzysztof SP3WXI), który jest krótkofalowcem-hobbistą od wielu lat i ma spore osiągnięcia w tej dziedzinie. Gość przedstawił informacje na temat fal radiowych, znaków krótkofalarskich oraz zasad prowadzenia łączności. Po teoretycznym wstępie  zaprezentował materiały multimedialne pokazujące różne aspekty ruchu radioamatorskiego, m. in. pracę terenową, pomoc w sytuacjach kryzysowych czy łączność z stacją orbitalną ISS. Okazuje się, że wiedza i umiejętności radioamatorów przydają się także do ratowania życia ludzi – tak było m.in. w czasie „Powodzi tysiąclecia” w 1997 roku. W czasie spotkania z krótkofalarstwem uczniowie obejrzeli film z kontaktu Zespołu Szkół nr 2 w Żurominie z stacją kosmiczną ISS w ramach projektu ARISS. Na zakończenie zostały zaprezentowane łączności z radiostacji zainstalowanych na terenie szkoły. Uczniowie mieli możliwość usłyszeć, zobaczyć, a nawet spróbować swoich sił z mikrofonem w ręce.

Gorąco dziękujemy p. Krzysztofowi za pokazanie swojej oryginalnej pasji!

G2
Uczniowie