Wspólnie zbudowaliśmy MUR WARTOŚCI

23.02.2013 r.

22 lutego w naszej szkole realizowaliśmy projekt „Mur wartości”. Pomysłodawczynią i reżyserką spotkania była pedagog, p. Ewa Jakubowska. Uczniowie obu lubońskich gimnazjów, nauczyciele, rodzice i przedstawiciele kilku instytucji (Uniwersytet III Wieku, MOPS, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policja, PTTK) dyskutowali na temat wartości ważnych w życiu, tworzyli cegiełki symbolizujące m.in. miłość, przyjaźń, bezpieczeństwo, odpowiedzialność, zdrowie, sprawiedliwość, rodzinę. W efekcie zbudowali „mur” – taki, który nie dzieli, ale łączy wszystkich, niezależnie od wieku, wykształcenia czy sposobu życia.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY NASZYM GOŚCIOM: p. Irenie Skrzypczak, p. Małgorzacie Szajek, p. Elżbiecie Zapłacie-Szwedziak, p. Iwonie Kmiecik, p. Edycie Dowhan, p. Ewelinie Gruszczyńskiej, p. Bożenie Ratajczak, p. Andrzejowi Ratajczakowi, p. Janowi Błaszczakowi, p. Agnieszce Waligórskiej, p. Hannie Lenartowicz, p. Magdalenie Klimczak, państwu Stachowiakom, p. Araszkiewicz, p. Marzenie Janowskiej, p. Katarzynie Sosnowskiej, p. Beacie Bieganowskiej, p. Ewie Fons, p. Sabinie Paszek, p. Pawłowi Szatarskiemu, funkcjonariuszom policji z Lubonia oraz uczniom Gimnazjum nr 1 w Luboniu.

G2
Uczniowie