Wręczenie Nagród Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej i stypendia dla zdolnych uczniów Lubonia

14.10.2016 r.

13 października w Ośrodku Kultury odbyła się miejska uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Zaproszono na nią pedagogów i lubońskich stypendystów z rodzicami. Podczas uroczystości wręczono Nagrody Miasta; spośród naszych nauczycieli w tym roku otrzymały je: p.Paulina Hącia, p.Katarzyna Urbaniak, p.Elżbieta Sobczak-Ellmann, p.Wiesława Stankiewicz i p.Jolanta Walczak. Pani Burmistrz pogratulowała także p.Ewie Rubisz przyznania Nagrody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Spośród stypendystów (uczniowie, mieszkańcy Lubonia) są nasi obecni uczniowie: Maja Zielińska 3g, Dominika Siudzińska 2a, Zuzanna Sułek 1a i Krzysztof Witkowski 3g, a także absolwenci: Anita Chudy, Sonia Jankowska, Marcin Niedośpiał, Karina Lewicka i Adam Balcerek. Jesteśmy z Was dumni!    

Jolanta Walczak
Uczniowie