Wolontariat w Katedrze Poznańskiej

16.10.2016 r.

"Jakże byłoby pięknie, gdyby każdy z nas mógł wieczorem powiedzieć: dzisiaj zrobiłem gest miłości wobec drugiego człowieka". 
To właśnie MY, jako grupa podejmująca wiele zadań na płaszczyźnie wolontariatu, udaliśmy się 13 października do Katedry Poznańskiej, aby wspólnie z innymi wolontariuszami przeżywać jubileusz wolontariatu. Spotkanie  rozpoczęło się o godz. 17:00 ,,godziną świadectw". Po nim uczestniczyliśmy w Eucharystii pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego. O godz.18:00 przy Katedrze na wszystkich uczestników spotkania czekał ciepły poczęstunek. Dzieła podejmowane przez młodych wolontariuszy Gimnazjum nr 2 w Luboniu są świadectwem ich wielkiej miłości do drugiego człowieka. Umacniają poczucie odpowiedzialności i dobro, które wypływa z zaangażowania i serc gimnazjalistów. Młodzieżą podczas uroczystości opiekowały się Panie: Magdalena Przybylska i Aneta Jankowska - Łukomska. 

Aneta Jankowska-Łukomska
Uczniowie